Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Yhtiötason politiikat

  TVO:n yhtiötason politiikoissa linjataan keskeiset yhteiskuntavastuun näkökulmat. Yhtiötason politiikat ovat:

  • Ydinturvallisuus- ja laatupolitiikka (ydinturvallisuus, säteilysuojelu, ydinmateriaalivalvonta ja laatu)
  •  Yhteiskuntavastuupolitiikka (ympäristö, hankinnat, henkilöstö, työturvallisuus ja viestintä)
  •  Tuotantopolitiikka (laitoksen käyttö ja ylläpito ja tuotantokapasiteetin lisääminen)
  • Yritysturvallisuuspolitiikka (tuotannon ja toiminnan turvallisuus sekä henkilö- ja toimitilaturvallisuus, pelastus- ja valmiustoiminta ja tietoturvallisuus).

  Yhtiötason politiikat