Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Paikallisyhteistyö

  paikallisyhteistyo3.png

  CASE

  Olkiluodon ajankohtaisseminaa-
  rissa päivitettiin kuulumisia

  Lue lisää

  TVO:n määritelmän mukaista voimalaitoksen lähialuetta on Olkiluodon läheisyydessä asuvat ihmiset ja paikalliset yhteisöt. Lähialuetta ovat Eurajoki, Rauma, Nakkila, Eura, Luvia ja Pori. Toiminnan taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset koskettavat eniten lähialueen kuntia ja niissä asuvia ihmisiä.

  TVO:n lähialueena voidaan kuitenkin pitää myös koko Suomea, koska osakaskunnassa olevien kuntaomisteisten sähköyhtiöiden kautta TVO:n tuottaman omakustanteisen sähkön hyöty jakautuu kattavasti koko Suomeen. TVO tuottaa Suomen käyttämästä sähköstä noin 17 prosenttia. Pienten ja suurten osakkaiden välittämänä Olkiluodon sähkö pyörittää teollisuuden rattaita, yhteiskunnan palveluja ja kotien sähkölaitteita kaikkialla Suomessa.

  TVO haluaa olla aktiivinen ja hyvä naapuri. Se tarkoittaa keskustelua ja kuuntelemista. Yhtiö ylläpitää vuoropuhelua lähiseudun asukkaiden kanssa erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien avulla.

  TVO julkaisee lähialueen asukkaille Uutisia Olkiluodosta -lehteä ja järjestää säännöllisiä keskusteluja eri foorumeilla. Tällaisia foorumeja ovat Kuntien yhteistyötoimikunta ja maakunnallinen Olkiluoto-ryhmä. Eurajoen kunnan kanssa TVO ylläpitää tiivistä keskustelua kunnan omassa yhteistyöryhmässä. Lisäksi TVO osallistuu Vuojoki-säätiön ja Vuojoen yhteistyöryhmän toimintaan.

  Olkiluodon maakunnallinen yhteistyöryhmä perustettiin vuonna 2010 alueen edunvalvojaksi, kun OL4:stä käytiin periaatepäätöskeskustelua. Yhteistyöryhmä pyrkii nykyään edistämään koko Olkiluodon ja lähialueen yhteistyötä. Ryhmässä on mukana avainhenkilöitä TVO:lta ja Posivalta, Eurajoen, Porin ja Rauman kunnista, Rauman ja Satakunnan kauppakamareista, paikallisista yrittäjäjärjestöistä, Prizztech Oy:stä, Satakuntaliitosta, ELY-keskuksesta ja alueen koulutuslaitoksista. Ryhmä kokoontui vuonna 2013 kerran, ja kolmesta alatyöryhmästä yksi kokoontui pari kertaa.

  Kuntien yhteistyötoimikunta perustettiin TVO:n aloitteesta, ja se on toiminut 70-luvulta saakka. Yhteistyötoimikunta on foorumi vuoropuhelulle ja tiedonvaihdolle, ja se antaa ensi käden tietoa lähikuntien poliittisille päättäjille. TVO:n ja Posivan ihmisten lisäksi toimikunnassa on mukana kuntien nimeämiä edustajia Eurajoelta, Raumalta, Nakkilasta, Eurasta ja Luvialta. Toimikunta kokoontui vuonna 2013 kolme kertaa.
  Näiden ryhmien lisäksi TVO kävi vapaamuotoista keskustelua lähialueen asukkaiden kanssa torikahveilla Eurajoella kesäkuussa ja Raumalla heinäkuussa. Torikahveilla käytiin vilkasta keskustelua yhtiöön ja ydinvoimaan liittyvistä kysymyksistä. Eurajoella torikahveilla kävi noin 250 henkilöä ja Raumalla noin 600 henkilöä.

  Näiden lisäksi TVO:lla on kouluyhteistyötä Eurajoen yläasteen kanssa, minkä puitteissa järjestettiin teemapäiviä ja Energiaa Länsi-Suomessa koululaisviikot yhdessä länsirannikon muiden voimalaitosten kanssa. TVO tukee lähialueen kouluja, kun niistä tehdään tutustumiskäyntejä muihin länsirannikon voimalaitoksiin. Vastavuoroisesti Olkiluoton otettiin vastaan vierailuja muista länsirannikon kouluista.

  TVO:n positiivisin vaikutus lähiyhteisöön liittyy alueen taloudelliseen hyvinvointiin ja toimeliaisuuteen työllistävällä vaikutuksella. Taloudellisen hyvinvoinnin eteen TVO:lla on merkittävä vaikutus kiinteistöveroina Eurajoen kunnalle, mutta myös TVO:n työntekijöiden verotuloina alueen lähikuntiin. TVO:n merkittävin negatiivinen ja mitattava vaikutus lähialueelle on laitosalueen läheisen merivesialueen veden lämpötilan nousu. Veden lämpötilan nousua seurataan ja mitataan säännöllisesti, kuten myös sen vaikutuksia meren pohjaan.