× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  VASTUULLISUUS  /  Yhteiskunnallinen vaikuttaja

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAJA

Sidosryhmäyhteistyötä ja siihen liittyvää tarkastelua tehdään sidosryhmästrategian mukaisesti. Tärkeimpiä sidosryhmiä ovat henkilöstö, omistajat, viranomaiset, rahoittajat, päättäjät, paikallisyhteisö, alihankkijat ja tavarantoimittajat, media ja suuri yleisö.

 Sidosryhmätarkastelua tehdään määrävälein, ja suhde sidosryhmiin määräytyy sidosryhmien odotusten mukaan. Sidosryhmien odotusten tunteminen edellyttää säännöllistä vuoropuhelua. Yhtiö pyrkii säännöllisellä keskustelulla ja tutkimuksilla kartoittamaan sidosryhmien odotuksia ja vastaamaan niihin kaikilla käytössä olevilla tavoilla. Tasapuolinen vuoropuhelu kaikkien sidosryhmien kanssa on TVO:lle tärkeää.

Vuoropuhelua ja jalkatyötä

TVO kehittyy vuoropuhelussa sidosryhmiensä kanssa. Sidosryhmien näkemykset huomioidaan kaikissa TVO:n suunnitelmissa ja päätöksissä, joilla saattaa olla merkittäviä vaikutuksia paikallisyhteisöön tai suomalaiseen yhteiskuntaan.

Vuonna 2017 jatkettiin vuorovaikutuksen laajentamista uusien sidosryhmien keskuuteen ja osallistuttiin erilaisiin tapahtumiin kaikkialla Suomessa. Erityisen tärkeänä pidetään sitä, että TVO jalkautuu kansalaisten keskuuteen ja antaa kaikille mahdollisuuden keskustella ydinvoimaan ja sähköntuotantoon liittyvistä asioista. TVO tekee yhteistyötä poliittisten päättäjien ja valtiovallan kanssa energia-alaa koskevien lakien ja toimintaohjeiden kehittämiseksi ja toimeenpanemiseksi. TVO ei tue poliittista toimintaa.

TVO viestii toiminnastaan nopeasti, avoimesti, neutraalisti ja faktoihin perustuen. TVO haluaa olla avoimessa ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa kaikkien yhteiskunnan toimijoiden, kuten päättäjien, vaikuttajien ja kansalaisten kanssa. Tavoitteena on lisätä ydinvoimatietämystä ja keskinäistä luottamusta sidosryhmissä sekä tukea avointa ja rakentavaa vuorovaikutusta yhtiön lähialueella, suomalaisessa yhteiskunnassa ja toimialalla maailmanlaajuisesti.

Yhtiö osallistuu energian tuotantoon liittyvään moniarvoiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. TVO kunnioittaa myös niiden arvomaailmaa ja mielipiteitä, jotka suhtautuvat ydinvoimaan ja TVO:n toimintaan torjuvasti.

TVO on aktiivinen toimija sekä kansainvälisessä että kansallisessa ydinvoimayhteisössä ja erilaisissa toimialajärjestöissä ja yhteisöissä.

TVO:n tärkeimmät kansainväliset jäsenyydet ovat ydinvoima-alan eurooppalaisen etujärjestö Foratom sekä ydinturvallisuuden kehittämiseen keskittyvä ydinsähkön tuottajien järjestö World Association of Nuclear Operators (WANO).