Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Ydinvoimalaitos OL1 ja OL2

  ol1_ol2.png

  CASE

  Reaktorin suojarakennuksen tiiveyskin testataan

  Lue lisää

  CASE

  Energiatehokkuudella vähemmästä enemmän

  Lue lisää

  TVO tuottaa sähköä kahdella laitosyksiköllä Olkiluoto 1:llä ja Olkiluoto 2:lla Eurajoen Olkiluodossa. Olkiluoto 1 tahdistettiin Suomen kantaverkkoon 2. syyskuuta 1978, josta lähtien, jo yli 35 vuoden ajan, Olkiluodossa on tuotettu perusenergiaa suomalaiselle yhteiskunnalle turvallisesti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti. Olkiluoto 1 ja vuonna 1980 käynnistynyt Olkiluoto 2 ovat käytettävyydeltään kuuluneet alkuvuosien jälkeen jatkuvasti maailman luotettavimpien ydinvoimalaitosyksiköiden joukkoon.

  Vakaan ja pitkäaikaisen sähköntuotannon menestystekijä on TVO:n osaava ja asiantunteva henkilökunta. TVO:lla on hyvä turvallisuuspainotteinen toimintakulttuuri, jonka perustana on TVO:laisten vahva sitoutuminen työhönsä ja oman osaamisen kartuttaminen jatkuvan parantamisen hengessä.

  Olkiluoto 2 saavutti raportointivuonna 200 terawattitunnin rajan kaupallisessa tuotannossaan 1.11.2013. OL2:n tuottamalla 200 terawattitunnilla katettaisiin koko Suomen nykyinen sähkön kulutus reilusti yli kahden vuoden ajan.

  Laitosyksiköt toimivat koko vuoden turvallisesti

  Olkiluodon voimalaitosyksiköiden, Olkiluoto 1 (OL1) ja Olkiluoto 2 (OL2), sähköntuotanto vuonna 2013 oli 14 633 (14 450) GWh. Laitosyksiköiden yhteinen käyttökerroin oli 95,1 (93,7) %. Olkiluodon tuottaman sähkön osuus Suomessa käytetystä sähköstä oli noin 17 prosenttia.
  tvo_sahkontuotanto.png
  OL1:n nettotuotanto oli 7 470 (6 973) GWh ja käyttökerroin 97,1 (90,4) %. OL2:n nettotuotanto oli 7 163 (7 477) GWh ja käyttökerroin 93,1 (96,9) %.

  OL2:lla oli generaattorin jäähdytyspiirin häiriön aiheuttama tuotantokatko 9.-15.9.. Laitosyksikön sähköntuotanto keskeytyi, kun generaattorin suojaus laukesi ja aiheutti turbiinin pikasulun. Laitosyksikön suojausjärjestelmät toimivat suunnitellusti ja reaktorin höyryntuotanto pysäytettiin hallitusti. Generaattorivika ja siitä aiheutunut turbiinipikasulku eivät vaarantaneet ydinturvallisuutta. OL1 kävi joulukuun alussa sattunutta lyhyttä tuotantokatkosta lukuun ottamatta koko vuoden luotettavasti.

  Turvallisuutta ja energiatehokkuutta

  Laitosyksiköitä on kehitetty järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti vuosikymmenten aikana. Periaatteena on, että laitosyksiköt pidetään uudenveroisina ja viimeisintä teknologiaa edustavia käytettävyyttä, tuottavuutta ja turvallisuutta parantavia ratkaisuja otetaan käyttöön koko toiminnan ajan. Molempien laitosyksiköiden nimellinen nettosähköteho on 880 megawattia, alun perin 660 megawattia.

  Modernisointityöt ovat lisänneet laitosyksiköiden sähköntuotantotehon lisäksi energiatehokkuutta, minkä vuoksi modernisointihankeet ovat olleet myös ympäristöhankkeita. TVO on mukana energiatehokkuussopimuksessa ja noudattaa siihen sisältyvää energiatuotannon toimenpideohjelmaa, jonka tavoitteena on toteuttaa energiankäytön tehostamistoimia, primäärienergiankäytön tehokkuutta ja energiantuotannon kokonaishyötysuhdetta. TVO:n energiatehokkuussopimuksen mukainen energiankäytön tehostamistavoite on 340 GWh vuosille 2008 - 2016. Tehostamissuunnitelma on voimassa sopimuskauden loppuun asti. TVO:n saavutti oman tavoitteensa, 340 GWh:n sähkönsäästön eli noin 18 000 sähkölämmitteisen talon vuosittaisen tarpeen, jo vuoden 2011 loppuun mennessä.

  Vuosihuollossa polttoaineenvaihto- ja huoltoseisokit

  Olkiluodon ydinvoimalaitos pidetään jatkuvasti erinomaisessa kunnossa laitosyksiköillä vuorottelevien polttoaineenvaihtoseisokin ja huoltoseisokin avulla. Jokakeväiset vuosihuollot aloittaa yleensä polttoaineenvaihtoseisokki, jossa vaihdetaan uraanipolttoaine ja tehdään tarpeelliset vikakorjaukset ja huollot sekä laitosyksikön seuraavat vuoden huoltoseisokin mahdollisia valmistelutöitä. Polttoaineenvaihtoseisokki kestää yleensä noin viikon.

  Vuosihuolto jatkuu toisen laitosyksikön huoltoseisokilla, jossa polttoaineen vaihdon ohella tehdään isot huolto- ja muutostyöt. Huoltoseisokin kesto on yleensä 2-3 viikkoa. Mittavia modernisointi- ja kunnostushankkeita on toteutettu huoltoseisokeissa noin 5 vuoden välein.

  Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vuoden 2013 vuosihuollot toteutettiin 12.5.–14.6. OL1:llä oli vajaat kahdeksan vuorokautta kestänyt polttoaineenvaihtoseisokki ja OL2:lla huoltoseisokki, jonka kestoksi tuli reilut 18 vuorokautta.

  OL2:n huoltoseisokin keskeisimmät työt olivat pienjännitekojeistojen vaihto ja reaktorityöt. Laitoksen kahteen osajärjestelmään vaihdettiin modernit pienjännitekojeistot ja muuntajat, jotka täyttävät uusimmat määräykset, standardit ja tulevien laitosmuutosten tarpeet. Kojeistojen uusinta on osa laitosyksiköiden suunnitelmallista pitkän aikavälin kehittämistä. Muita merkittäviä töitä olivat generaattorin staattorin korjaus, polttoaineenvaihdot, suojarakennuksen tiiveyskoe ja kahden päämerivesipumpun vaihto.

  OL1:n seisokissa toteutettiin polttoaineenvaihdon lisäksi kahden päämerivesipumpun vaihto sekä vuosittaiset huollot, testaukset ja vikakorjaukset.

  Vuosihuolloissa työskenteli TVO:n oman väen lisäksi enimmillään noin 1 000 alihankkijoiden työntekijää, joista noin 900 henkilöä oli suomalaisia.

  tvo_vuosihuoltoihin_osallistuneet_yritykset.png

  Lisätietoa ydinvoimalaitoksesta sekä OL1- ja OL2-laitosyksiköistä

  tvo_tuotanto_2013.png

  tvo_osuus_meriporin_tuotannosta.png