Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Ydinjätehuolto

  jatehuolto.png

  CASE

  Käytetyn polttoaineen välivaraston kapasiteetti kaksinkertaistuu

  Lue lisää

  Ydinvoimalaitoksen käytössä ja huollossa kertyy matala- ja keskiaktiivista jätettä, jota sanotaan voimalaitosjätteeksi. Osa ydinvoimalan rakenteista muuttuu käytössä radioaktiivisiksi, joten laitoksen toiminnan loputtua myös ne on loppusijoitettava. Ydinvoimalat käyttävät polttoaineenaan uraania, josta käytön aikana tulee korkea-aktiivista jätettä, joka on loppusijoitettava. Ennen loppusijoittamista käytettyä polttoainetta pidetään käytetyn polttoaineen välivarastossa.

  Vastuu ydinjätehuollosta kuuluu ydinvoimayhtiöille, joiden on huolehdittava tuottamiensa ydinjätteiden huoltoon kuuluvista toimenpiteistä ja vastattava niiden kustannuksista. Ydinenergialain mukaan ydinjäte pitää käsitellä, varastoida ja loppusijoittaa Suomen omalla alueella, eikä muiden maiden ydinjätettä saa tuoda Suomeen.

  TVO huolehtii voimalaitosjätteestään sekä voimalaitosten purkujätteestä. Ne loppusijoitetaan voimalaitosjätteen ja purkujätteen voimalaitosjäteluolaan Olkiluodossa. Luolaan varastoidaan myös Suomen terveydenhuollosta, teollisuudesta ja tutkimuksesta syntyvät radioaktiiviset pienjätteet.

  TVO huolehtii myös käytetyn ydinpolttoaineen välivarastoinnista. Olkiluodon käytetyn polttoaineen välivaraston laajennustyöt alkoivat syksyllä 2010, ja rakennustyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Välivarastoa laajennetaan TVO:n suunnitelmien mukaisesti sekä käyvien OL1- ja OL2-laitosyksiköiden että rakenteilla olevan OL3-laitosyksikön käytettyjen polttoaine-elementtien välivarastoimiseen. Laajennusosa on tarkoitus ottaa virallisesti käyttöön vuoden 2014 aikana. Laajennus kaksinkertaistaa käytössä olevien polttoainealtaiden kapasiteetin.

  Jätehuoltoon tarvittavat varat rahastoidaan etukäteentvo_rahastotavoite_valtion_ydinjatehuoltorahastossa.png

  Loppusijoitukseen valmistaudutaan jo taloudellisin investoinnein. Loppusijoituksen kustannukset kerätään ydinsähkön hinnassa TVO:n omistajilta.

  Suomessa ydinvoimayhtiöt vastaavat ydinjätehuollon kustannuksista ja varat siihen kerätään valtion ydinjätehuoltorahastoon. TEM määrittää ydinvoimayhtiöille vuosittain rahasto-osuuden valtion ydinjätehuoltorahastossa sekä rahastolle suoritettavan jätehuoltomaksun. Ydinvoimayhtiöiden vastuuosuutta rahastossa pienentää näiden loppusijoitukseen tekemät investoinnit.

  Vuosittainen rahastoon suoritettava maksu määräytyy kertyneiden loppusijoitettavien ydinjätteiden määrän ja ydinjätehuoltoon tehtyjen toimenpiteiden erotuksena. Rahastotavoitetta vähentää tai lisää myös rahaston onnistuminen sijoituksissaan: mikäli korkotuotot ovat odotettua suuremmat, rahasto-osuutta pienennetään vastaavasti. Tarkoitus on kerätä rahastoon summa, jolla voidaan huolehtia kertyneiden ydinjätteiden loppusijoittamisesta.

  Lisätietoa ydinjätehuollosta, voimalaitosjätteestä, käytetyn polttoaineen välivarastosta.