Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Henkilöstö

  henkilosto.png

  CASE

  TVO palkkaa noin 170 kesätyöntekijää

  Lue lisää

  TVO on Suomessa ydinvoimaosaamisen keskus, jossa laadukkaan työtuloksen tekee osaava, ammattitaitoinen, kokenut ja motivoitunut henkilöstö. TVO hallitsee ydinvoimalaitoksen koko elinkaaren laitosyksikön suunnittelusta ja hankinnasta aina käytetyn polttoaineen loppusijoitukseen. Olkiluodon osaamiskeskittymässä on turvalliseen ja taloudelliseen ydinsähköntuotantoon tarvittavat voimavarat ja toiminnot sekä työtä ohjaava yhtenäinen toimintakulttuuri.


  Henkilöstö on sitoutunut hoitamaan tehtäväänsä vastuullisesti ja noudattamaan sovittuja toimintatapoja yhtiön hallituksen hyväksymän toimintaohjeen mukaan. Toimintaohje määrittelee yrityksen yleisiä toimintaperiaatteita ja linjauksia vastuullisesta toiminnasta. Tavoitteena on, että kaikki yhtiössä toimivat samalla tavalla, yhteisten pelisääntöjen mukaan vastuullisesti ja eettisesti.

  Henkilöstölukuja

  Vuoden lopussa yhtiön palveluksessa oli 852 (863) henkilöä ja vuoden aikana yhtiö työllisti keskimäärin 890 (879) henkilöä. Suurin osa henkilöstöstä työskentelee Olkiluodossa ja noin 30 henkilöä Helsingissä. Henkilöstön keski-ikä vuonna 2013 oli 43,7 (43,6) vuotta.

  Vuoden 2013 aikana palkattiin 25 (71) uutta henkilöä. Vuoden lopussa vakituisesta henkilöstöstä oli naisia 22,7 (22,4) %. Yhtiön hallituksessa oli 10 (10) henkilöä, joista yksi (1) on nainen. Johtoryhmässä oli yhteensä 13 (13) henkilöä, joista kaksi (2) on naisia. Johtoryhmässä on kolme (3) henkilöstön edustajaa.

  Vuoden 2013 aikana työtehtäviä vaihtoi 65 (53) henkilöä. Yhtiön palveluksesta erosi 36 (36) vakinaista henkilöä, ja heistä 24 (21) siirtyi eläkkeelle. Vanhempainvapaata piti vuoden aikana yhdeksän prosenttia vakituisesta henkilöstöstä. Vanhempainvapaiden jälkeen paluu työelämään on ollut hyvällä tasolla, ja töissä pysymisen taso vuoden kuluttua vapaan päättymisestä on lähes 100 %. Vähäinen lähtövaihtuvuus ja pitkät työsuhteet ovat TVO:n osaamisen ja ammattitaitoisen henkilöstön perusta. Huomioiden muutamien viime vuosien uusien TVO:laisten rekrytoinnit työsuhteiden keskimääräinen pituus oli 14 (14) vuotta.

  Vuonna 2013 TVO työllisti 175 (166) kesäharjoittelijaa. TVO osallistui ensimmäistä kertaa Suomen Lasten ja Nuorten säätiön toteuttamaan Vastuullinen kesäduuni -kampanjaan. Kampanjan tarkoitus on kehittää kesätyötä ja 16–25-vuotiaiden nuorten valmiuksia siirtyä työelämään. TVO:lle osallistuminen tarkoitti kampanjan periaatteiden soveltamista harjoittelijoiden kesätyössä. Vastuullisen kesäduunikampanjan periaatteita on yhteensä viisi ja niistä kolme toi TVO toimintatapoihin muutoksia. Hakijakokemukseen sekä oikeudenmukaisuuteen ja tasapuoliseen kohteluun panostettiin entistä avoimemmalla viestinnällä. Kesäharjoittelun onnistumista seurattiin palautekeskusteluissa, joissa nousivat erityisesti esille hakuprosessin hyvä toimivuus, hyvä perehdyttäminen työtehtäviin ja mukava työyhteisö.

  Vuonna 2013 henkilöstökuluihin TVO käytti 62,9 (61,2) miljoonaa euroa, joista palkkoihin 51,7 (50,3), eläkekuluihin 8,3 (8,1) ja muihin pakollisiin henkilöstösivukuluihin 3,0 (2,8) miljoonaa euroa.

  TVO noudattaa toiminnassaan energia-alan työehtosopimuksia ja ne ovat voimassa 31.1.2017 asti keskusjärjestöjen sopiman työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti. Energia-alalla sovitut teknisten ja teollisuustoimihenkilöiden sekä työntekijöiden palkkausjärjestelmät perustuvat tehtävien vaativuusluokituksiin ja tukevat tasa-arvoisen palkkapolitiikan toteutumista. Yhtiön työsuhde-etuudet koskevat pääsääntöisesti koko henkilöstöä hyvin lyhyitä työsuhteita lukuun ottamatta.

  tvo_henkilosto.pngtvo_henkiloston_kotikunta.png


   

  tvo_henkilosto_ikaryhmittain.png

  Sosiaalisen vastuun tunnusluvut

   
  Henkilöstön rakenne 2013 2012 2011 2010 2009
  Henkilöstö, vakinainen, 31.12. 762 772 738 714 717
  - Miehiä 589 599 569 560 567
  - Naisia 173 173 169 154 150
  Henkilöstö, määräaikainen, 31.12. 90 91 75 84 80
  - Miehiä 49 48 38 36 32
  - Naisia 41 43 37 48 48
  Henkilöstön keski-ikä 1) 43,7 43,6 44 44,7 44,6
  - Miehet 44,3 44,1 44,8 45,3 45,1
  - Naiset 41,7 41,7 41,4 42,8 42,7
  Henkilöstön kotikunta (%) 1)
  - Eurajoki 18 18 18 19 20
  - Rauma 55 55 56 57 57
  - Pori 11 11 11 10 9
  - muu 16 16 15 14 14
  Uudet TVO:laiset 1) 25 71 73 29 31
  - Miehet 18 62 47 21 21
  - Naiset 7 9 26 8 10
  Uusien TVO:laisten ikä keskimäärin 1) 34,3 34 34 34 34
  - Miehet 2) 34,9
  - Naiset 2) 27,7
  Tulovaihtuvuus (%) 1) 3,3 9,2 9,9 4,1 4,3
  Lähtövaihtuvuus (%) 1) 4,7 4,6 6,6 4,5 3,2
  Eläkkeelle lähtijöiden lukumäärä 1) 24 21 29 18 13
  Eläkkeelle lähtijöiden ikä keskimäärin 1) 63,5 64 63 63 64
  Kesätyöntekijöitä 175 166 173 168 186
  - Miehet 112 115 117 106 116
  - Naiset 63 51 56 62 70


  1) Tiedot raportoitu vain vakinaisen henkilöstön osalta.
  2) Tiedot raportoitu vuodesta 2013 lähtien