Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Vuorovaikutus yhteiskunnassa

  vuorovaikutus.png

  Viestinnällä rakennetaan yhteisöllisyyttä

  TVO viestii toiminnastaan nopeasti, avoimesti, neutraalisti ja faktoihin perustuen. TVO haluaa olla avoimessa ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa kaikkien yhteiskunnan toimijoiden, kuten päättäjien, vaikuttajien ja kansalaisten kanssa. Tavoitteena on lisätä keskinäistä luottamusta sidosryhmissä ja tukea avointa ja rakentavaa vuorovaikutusta yhtiön lähialueella, suomalaisessa yhteiskunnassa ja toimialalla maailmanlaajuisesti.

  TVO kuuntelee ja ottaa huomioon sidosryhmien huolenaiheet ja haluaa olla aktiivinen keskustelija, joka tuo erilaisia teemoja esille. Vuonna 2013 tehtyjen tutkimusten mukaan tärkein huolenaihe on ydinsähkön tuotannon ja käytetyn polttoaineen loppusijoituksen turvallisuus.

  Viestinnän kannalta tärkein sidosryhmä on suuri yleisö eli tavalliset kansalaiset. Vuonna 2013 jatkettiin aiemmin aloitettua vuorovaikutuksen laajentamista uusien sidosryhmien keskuuteen ja lisättiin osallistumista erilaisiin tapahtumiin kaikkialla Suomessa. Erityisen tärkeänä pidetään sitä, että TVO jalkautuu kansalaisten keskuuteen ja antaa kaikille mahdollisuuden keskustella ydinvoimaan ja sähköntuotantoon liittyvistä asioista. Vuonna 2013 TVO oli yhteensä kuudessa messu- ja yleisötapahtumassa, esimerkiksi Farmari-messuilla Seinäjoella ja Kotkan Meripäivillä, sekä seitsemässä opiskelijatapahtumassa Helsingin, Rauman, Turun, Tampereen, Vaasan, Oulun ja Lappeenrannan oppilaitoksissa.

  Ydinvoiman hyväksyttävyys

  TVO seuraa tarkoin ydinvoiman yleistä hyväksyttävyyttä vuosittain järjestettävien mielipidemittausten ja kyselytutkimusten avulla.

  Jo muutaman vuoden aikana ydinvoiman yleinen hyväksyttävyys on ollut laskussa, ja erityisesti naiset suhtautuvat ydinvoimaan kielteisesti tai epäilevästi. Samanaikaisesti ydinvoiman hyväksyntä on ollut nousussa niiden keskuudessa, jotka kantavat erityistä huolta ilmastonmuutoksesta. Epätietoisten määrä on ollut laskussa, mikä viittaa siihen, että yleinen ydinvoimatietämys on lisääntynyt kansalaisten keskuudessa. (Energiateollisuus, TNS Gallup 5/2013)

  Vuoden 2013 aikana raportoitiin suomalaisten energia-asenteisiin liittyneen tutkimuksen tulokset. Tutkimuksissa on selvitetty suomalaisten mielipiteitä ja asenteita energia-asioihin jo 30 vuoden ajan. Uusimmassa, loppuvuonna 2013 tehdyssä kyselyssä ydinvoiman käytön lisäämistä kannatti 33 prosenttia ja vähentämistä 29 prosenttia. Sopivana ydinvoiman käyttöä piti 29 prosenttia ja loput kahdeksan prosenttia eivät kertoneet mielipidettään. Ydinvoiman vähentämistä haluavien osuus oli pienentynyt edellisestä vuodesta. Kyselytutkimuksen toteutti IRO Research Oy Energiateollisuus ry:n toimeksiannosta. Tutkimuksessa haastateltiin 1078 henkeä. Tutkimuksen virhemarginaali on +3,2 prosenttiyksikköä. TVO on Energiateollisuus ry:n jäsen.

  TVO:n sidosryhmille tärkeitä asioita selvitettiin Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy:n toteuttamalla kyselytutkimuksella, joka suunnattiin päättäjille, taustavaikuttajille, virkamiehille, asiantuntijoille, medialle, kansalaisjärjestöille sekä TVO:n henkilöstölle ja omistajille. Aineisto kerättiin internetkyselyllä syyskuussa 2013 ja sitä täydennettiin puhelinhaastatteluin. Omistajien kysely toteutettiin lokakuussa. Tutkimuksen vastausprosentti oli 36, mikä on tyypillinen tällaiselle tutkimukselle. Vastausten mukaan TVO saa hyvän arvion vastuullisuudestaan, sillä TVO nähdään yleisesti vastuullisesti toimivana yhtiönä. Vastuullisuuden kannalta tärkeintä on turvallisuudesta huolehtiminen. Myös tuotannon varmistaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen on keskeistä TVO:n toiminnassa. Lisäksi TVO:n toimintaa tunnetaan hieman aiempaa paremmin, ja TVO:n maine on säilynyt erinomaisena. Sidosryhmistä kansalaisjärjestöt suhtautuvat TVO:n toimintaan kriittisimmin.