× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  VASTUULLISUUS  /  Vastuullisuus TVO-konsernissa  /  Vastuullisuuden tavoitteet ja tulokset

Vastuullisuuden tavoitteet ja tulokset 2018

Vastuullisuuden tavoitteet perustuvat toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteiden avulla seurataan merkittävimpien vastuullisuusnäkökohtien toteutumista.


Tavoite 2018
Toteuma 2018
Maineindeksi--
Henkilöstötutkimus, luokka
BA
Ilmoitukset mahdollisista toimintaohjeen vastaisista toimista, kpl
-6
Sairaspoissaolot, %
<2,23,1
Työtapaturmataajuus<3,23,6
Kollektiivinen säteilyannos, manmSv
10551101
Ympäristövahingot, kpl
02*
Suunnittelematon energiaepäkäytettävyys, %
02,2
Suunnittelemattomat automaattiset pikasulut, kpl
03

Maineindeksi: TVO-konsernin sidosryhmätutkimus, vastaajaryhmien keskiarvo 0–100; alle 50=heikko, 50–62=kohtalainen, 62–70=hyvä, yli
70=erinomainen. Tutkimus toteutetaan ja tulos raportoidaan kahden vuoden välein. Seuraava tutkimus tehdään vuonna 2019.
Henkilöstötutkimus: AAA=erinomainen, AA+=hyvä+, AA=hyvä, A+=tyydyttävä+, A=tyydyttävä, B=Välttävä, C=Heikko. Toteutetaan 18 kuukauden välein.
Työtapaturmataajuus: miljoonaa työtuntia kohden. Mittari on konsernitasoinen.
Kollektiivinen säteilyannos: World Association of Nuclear Operators (WANO) -indikaattori. Vertailukohta: muut WANO:n jäsenmaiden ydinvoimalaitokset. Tavoite: paras neljännes.
Ympäristövahingot: luokassa huomattava/vakava. *Vuoden aikana tapahtui yksi vahinko ja yksi aiemmin tapahtunut vahinko puhdistettiin.
Suunnittelematon energiaepäkäytettävyys: % kokonaistuotannosta.


Lue lisää sosiaalisesta, taloudellisesta ja ympäristövastuusta TVO:n vastuullisuusraportista.

Ydinalan toimintatapoja vahvistettiin

Johtamisen periaatteita ja ydinvoimalaitoksella työskentelyn toimintatapoja kehitettiin vuoden 2018 aikana määrittelemällä kriteerit Ydinalan ammattilaiselle eli odotukset työskentelylle ydinlaitoksessa ja tekemällä toimenpiteitä odotusten vahvistamiseksi. Odotukset ydinalan ammattilaiselle on huomioitu TVO:n toimintajärjestelmässä.

Konsernin odotuskokonaisuus muodostuu koko henkilöstöä ja alihankkijoita koskevista ydinalan ammattilaisen piirteistä sekä toimintaa tarkemmin kuvaavista tietyille aihealueille kohdistuvista odotuksista. Aihekohtaiset odotukset koskevat tuotantoa, eliniänhallintaa, turvallisuutta, työmaastandardia ja kunnossapitoa sekä loppusijoitustoimintaa.

Aihekohtaisia odotuksia noudatetaan päivittäisessä tekemisissä yhdessä politiikkojen, ohjeiden ja menettelytapojen mukaisesti. Ydinalan ammattilaiseen kohdistuvien odotusten vahvistamista jatketaan vuonna 2019.

Eettisen liiketoiminnan tulokset

TVO ei hyväksy minkäänlaista korruptiota ja lahjontaa. Toimintaohje edellyttää pidättäytymään liiketoimista ja vetäytymään tilanteista, jotka voivat aiheuttaa eturistiriitaa yhtiön ja henkilökohtaisten etujen välillä. Määriteltyjen henkilöiden sidonnaisuuksista ylläpidetään rekisteriä. Lisäksi TVO:lla on yksityiskohtaisemmat ohjeet vieraanvaraisuuden käytännöistä sekä sisäpiiritiedon käsittelystä. TVO:ta koskevien sitoumusten (hankintasopimukset, tilaukset, laskut) hyväksyntämenettelyt on ohjeistettu.

TVO kunnioittaa ja edellyttää hankinta- ja alihankkijaketjuissa toimivien yritysten kunnioittavan toimintansa vaikutuspiirissä olevien ihmisten ihmisoikeuksia. TVO:n tavoitteena on taata kaikille hyvät ja turvalliset työolosuhteet. Toimintaohjeen mukaisesti TVO ei hyväksy syrjintää tai häirintää iän, sukupuolen, etnisen taustan, uskonnon, elämänkatsomuksen, mielipiteen tai muun henkilökohtaisen ominaisuuden vuoksi. TVO:lla on käytössä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Henkilöstön, sopimuskumppanien ja alihankkijoiden toiminta Olkiluodossa tapahtuu TVO:n valvonnan alaisena. TVO hankkii tuotteita ja palveluita vain arvioiduilta, hyväksytyiltä toimittajilta. Hankittavien tuotteiden ja palveluiden tulee täyttää TVO:n turvallisuus-, laatu- ja ympäristövaatimukset sekä toimintaohjeen vastuullisen liiketoiminnan periaatteet. TVO:n toimittaja-arviointikäytäntöön kuuluu myös toimittajien aktiivinen seuranta sekä määrävälein tehtävät toimittaja-arvioinnit. Toimittaja-arvioinneilla varmistetaan, että toimittajalla on ympäristöön, henkilöstöön ja laadunhallintaan liittyvät asiat kunnossa. Vuoden 2018 aikana arvoitiin eri menetelmin 152 toimittajaa.

TVO:lla on käytössä menettely mahdollisen TVO:n toimintaohjeen vastaisen toiminnan ja sisäpiiritiedon väärinkäyttöä koskevien epäilyjen ilmoittamiseksi, myös anonyymisti. Kaikki ilmoitukset mahdollisesta TVO:n toimintaohjeen vastaisesta toiminnasta käsittelee TVO:n sisäinen tarkastus siten, että ilmoittajan ja mahdollisesta toimintaohjeen vastaisesta toiminnasta tai sisäpiiritiedon väärinkäytön epäillyn oikeudet ja yksityisyyden suoja taataan kaikissa tilanteissa.

Sisäinen tarkastus käsitteli vuoden 2018 aikana on kuusi ilmoitusta mahdollisesta TVO:n Toimintaohjeen vastaisesta toiminnasta. Ilmoitukset on tutkittu ja tarvittavat toimenpiteet on toteutettu.