Ydinvoima ja EU-taksonomia

Euroopan komissiossa valmistellaan parhaillaan EU-taksonomiaa. Kyseessä on luokitusjärjestelmä, jonka mukaan voidaan tulevaisuudessa arvioida, mitkä taloudelliset toimet lukeutuvat ympäristön kannalta kestäviksi investoinneiksi EU:ssa.