× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  VASTUULLISUUS  /  Vastuullisuus TVO-konsernissa  /  Vastuulliset hankinnat

VASTUULLISET HANKINNAT

Laadukkaalla hankintatoiminnalla varmistetaan laitosyksiköiden turvallinen, kilpailukykyinen ja luotettava tuotanto sekä pitkäikäinen käyttö.

Toimittajien valinnassa kiinnitetään erityisesti huomiota toimittajan toiminnan jatkuvuuteen, toimitusvarmuuteen, laatu- ja ympäristöasioiden hallintaan sekä kilpailukykyyn arvostaen toimittajan kotimaisuutta ja paikallisuutta. Toimittajia arvioidaan ja toimitusten laatua seurataan ja ryhdytään tarvittaessa välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin.

TVO hankkii tuotteita ja palveluita vain arvioiduilta, hyväksytyiltä toimittajilta. TVO:lla on käytössä toimittajaluokitus, joka tehdään kaikille toimittajille. Toimittajat luokitellaan sen perusteella, millainen merkittävyys niillä on TVO:n turvallisuuden ja tuotantotoiminnan mahdollisille riskeille. Hankittavien tuotteiden ja palveluiden tulee täyttää TVO:n turvallisuus-, laatu- ja ympäristövaatimukset. Tilauksia voidaan tehdä ainoastaan arvioiduilta toimittajilta (100 %).

Tavarantoimittajia ja alihankkijoita valvotaan

TVO noudattaa lakia, joka velvoittaa rakennustyötä tilaavien yritysten ilmoittamaan verohallinnolle sähköisessä muodossa työmaatiedot, aliurakkasopimukset sekä toteutuneen laskutuksen ja työntekijätiedot joka kuukausi. Kaikilla sekä suomalaisilla että ulkomaalaisilla TVO-konsernin tiloissa työskentelevällä alihankkijalla on voimassa oleva tilaus tai sopimus sekä kulkulupa, jossa on näkyvissä julkiseen verorekisteriin ilmoitettu veronumero. Toimittajien toimitusvarmuutta ja taloudellista tilaa seurataan säännöllisesti. Avoimien kertahankintojen toimittajia seurataan koko toimituksen ajan.

Tilaajavastuulain mukaisesti toimittajan on toimitettava enintään kolme kuukautta vanhat tiedot tarpeellisine liitteineen ja selvityksineen. Mikäli työntekijän työnantaja tai alihankintasopimuksen osapuoli on ulkomainen yritys, on tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä ja todistuksia vastaavat tiedot toimitettava sijoittumismaan lainsäädännön mukaisina rekisteriotteina tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksyttävällä tavalla.

Toimitusten ja palvelujen luonteesta riippuen sopimuskumppanin on perehdyttävä myös Ydinturvallisuusohjeisiin. Sopimuskumppanin velvollisuutena on epäselvissä tilanteissa varmistaa TVO:lta kansallisen lainsäädännön ja määräysten yhtenäinen tulkinta ja varmistaa, että nämä kansalliset vaatimukset ymmärretään ja täytetään myös pitkissä hankintaketjuissa.

Auditointi yksi laadunvarmistuksen keinoista

TVO edellyttää sopimuskumppaniensa toimintatapojen vastaavan TVO:n toimintaohjetta ja yhtiötason politiikkoja . TVO:n toimittajilla on yleisesti käytössä ISO 9001 -laatujärjestelmän, ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän sekä OHSAS 18001 -työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän edellyttämä laatutaso. Auditointi on yksi laadunvarmistuksen keinoista. Auditointi voi olla TVO:n itse tai ulkoisen kolmannen osapuolen tekemä. TVO:lla on tarvittaessa oikeus auditoida sopimuskumppanin ja sen alihankkijoiden laatu-, turvallisuus-, tietoturvallisuus-, ja ympäristöjärjestelmiä tai toimintaa TVO:n tarpeelliseksi katsomassa laajuudessa. Sopimuskumppanin tulee huolehtia siitä, että edellä mainittu oikeus sisältyy sopimuskumppanin ja sen alihankkijoiden välisiin sopimuksiin koko hankintaketjun osalta. Säteilyturvakeskus (STUK) voi halutessaan varmistaa TVO:n ja sen alihankkijoiden toimintaa osallistumalla auditointeihin.