× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  YHTIÖ  /  Hallinto ja johtaminen  /  Vastuullinen johtaminen

VASTUULLINEN JOHTAMINEN

Yhtiön hallitus hyväksyy muun muassa yhtiön strategiset tavoitteet ja toiminnalliset suuntaviivat, kuten yhtiön arvot, yhtiötason politiikat ja toimintaohjeen.

Arvot_ja_missio_FI.jpgHallituksen ja sen keskuudestaan valitsemien valiokuntien kokouksissa käsitellään merkittävimpiä vastuullisuuden näkökohtia, esimerkiksi ydinturvallisuusvaliokunnassa turvallisuuskulttuurin edistämiseen liittyviä asioita. Tarkastus- ja rahoitusvaliokunnassa seurataan muun muassa omistaja-arvon kehittymistä. OL3-valiokunnan työskentely keskittyy suomalaisten sähkönsaannin ja positiivisen ilmastovaikutuksen turvaavan voimalaitosprojektin valmistumisen seurantaan ja edistämiseen.

Vastuullisuuden merkittävimpiä näkökohtia johdetaan ja niiden parissa työskennellään kaikkialla TVO:n organisaatiossa, kuten johtoryhmässä sekä liike- ja palvelutoiminnoissa. TVO:n vastuullisuuden tavoitteista ja linjauksista vastaa toimitusjohtaja, ja johtoryhmä käsittelee ja hyväksyy ne. Johtoryhmä vastaa strategian, strategisten hankkeiden ja tavoitteiden toimeenpanosta sekä tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisestä. Se myös toimii toimitusjohtajan apuna konsernin strategisen toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa. Vastuullisuusviestinnän asiantuntija esittelee johtoryhmälle yhteiskuntavastuuasiat – kehitystyön, seurannan ja raportoinnin. TVO:n viestintä, vastuullisuusviestinnän asiantuntija ja sidosryhmäsuhdejohtaja seuraavat ja kehittävät yhtiön yhteiskuntavastuupolitiikkaa, toimintaohjeeseen liittyviä menettelytapoja ja viestivät vastuullisuudesta yhtiön johdolle, henkilöstölle ja sidosryhmille.

Toimintamallikuva_2.jpg

TVO:n johtamisen kuvaus

TVO on syvällisesti sitoutunut vastuullisuuteen

Arvoilla, olennaisuusanalyysillä, yhtiötason politiikoilla, sisäisillä ohjeilla ja ulkoisilla sitoumuksilla on ohjaava vaikutus talousvastuun, ympäristövastuun sekä sosiaalisen vastuun johtamiseen. TVO:n toimintaohje noudattaa vuoden 2011 päivitystä OECD:n toimintaohjeesta monikansallisille yrityksille. TVO kunnioittaa Kansainvälisen kauppakamarin Elinkeinoelämän peruskirjaa kestävän kehityksen edistämiseksi (ICC Business Charter for Sustainable Development). TVO on myös mukana Suomen valtion ja toimialaliittojen välisessä energiatehokkuussopimuksessa ja noudattaa siihen sisältyvää energiatuotannon toimenpideohjelmaa, jonka tavoitteena on toteuttaa energiankäytön tehostamistoimia sekä parantaa primäärienergiankäytön tehokkuutta ja energiantuotannon kokonaishyötysuhdetta.

Vastuullisuus arvona merkitsee jokaisen TVO:laisen työskentelyssä tinkimätöntä laatu
a, tiukat turvallisuusvaatimukset täyttävää toimintaa sekä sovittujen ja voimassaolevien sääntöjen noudattamista. TVO:n henkilökunta on sitoutunut tinkimättömään turvallisuuskulttuuriin ja sen vaaliminen kuuluu koko henkilöstölle.

Johtamisen_vuosikello_ulkoinen.jpg

Vastuullisuuden näkökohtia käsitellään TVO:n organisaat
iossa ja organisaatiokäsikirjassa määritellyissä työryhmissä:
Merkittävimmät vastuullisuuden näkökohdatAsiaa käsittelevät TVO:n organisaatiot ja työryhmät
Turvallisuuskulttuuriturvallisuusryhmä, polttoaineryhmä, työsuojeluryhmä, ALARA-ryhmä, turvallisuuskulttuuriryhmä, yritys- ja tietoturvallisuuden johtoryhmä, CAP-ryhmä, laitoskokous, ikääntymisen hallintaryhmä, polttoaineryhmä, tutkimus- ja kehitysryhmä, teknisten palveluiden ohjausryhmä, laitoskokous, vuosihuoltoryhmä, käyttökokemusryhmä, talous-osaamiskeskus
Hyvä työyhteisö
työsuojeluryhmä, ALARA-ryhmä, henkilöstö-osaamiskeskus, viestintä-osaamiskeskus
Omistaja-arvo
riskienhallintaryhmä, teknisten palveluiden ohjausryhmä, talous-osaamiskeskus, viestintä-osaamiskeskus
Suomalaisten sähkön saanti ja ilmastovaikutus
ympäristöryhmä, energiatehokkuusryhmä, ALARA-ryhmä, ympäristö- ja ydinjätehuollon tutkimusryhmä, tutkimus- ja kehitysryhmä, kemikaalityöryhmä, viestintä-osaamiskeskus, riskienhallintaryhmä, säädösmuutostyöryhmä