Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

    Valvontatoimenpiteiden seuranta

    Sisäisen valvonnan toimivuutta seurataan erilaisilla arvioinneilla, kuten esimerkiksi sisäisten tarkastusten ja toimintajärjestelmään kohdistuvien laatu-, ympäristö- sekä työturvallisuusauditointien avulla.

    Hallituksen tarkastus- ja rahoitusvaliokunta arvioi sisäisen valvonnan asianmukaisuutta ja tehokkuutta.