Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Taloudellisen raportointiprosessin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

  TVO:n hallitus ja toimiva johto vastaavat yhtiön sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen riittävyydestä. Sisäisen valvonnan tavoite on varmistaa toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus, informaation luotettavuus sekä säännösten ja toimintaperiaatteiden noudattaminen. Yhtiöasiakirjat, toimintaohje ja arvot, politiikat sekä ohjeet ja käsikirjat luovat perustan TVO:n hallintojärjestelmälle ja sisäiselle valvonnalle.

  Sisäisen valvonnan päämääränä on taata riittävällä varmuudella, että:

  • Toiminta on tehokasta ja linjassa yhtiön strategian ja toiminta-ajatuksen kanssa
  • Asetetut päämäärät ja tavoitteet saavutetaan
  • Taloudellinen ja toiminnallinen ohjaus ja raportointi on luotettavaa sekä oikeaa
  • Yhtiön toiminta on lainmukaista.

   

  TVO:n sisäinen valvonta koostuu seuraavista osa-alueista:

  • Taloudellinen ohjaus ja johdon raportointi
  • Riskienhallinta
  • Sisäinen tarkastus
  • Toimintajärjestelmän auditointi

   

  TVO:n sisäisen valvonnan ympäristö

  sisaisenvalvonnanymparisto.png