Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

    Tytäryhtiöt ja yhteisyritykset

    TVO Nuclear Services Oy (TVONS) on kokonaan TVO:n omistama tytäryhtiö. TVONS tuottaa asiakkailleen korkeaan ydinturvallisuuteen, kustannustehokkaaseen toimintaan ja ydinjätehuoltoon liittyvää palvelua ja osaamista. TVO:n henkilöstön erikoisosaaminen on TVONSin asiakkaiden käytettävissä.

    TVO:n kokonaan omistamien tytäryhtiöiden, Olkiluodon Vesi Oy:n ja Perusvoima Oy:n, sulautuminen emoyhtiöön rekisteröitiin kaupparekisteriin 31.12.2013. Yhtiöiden allekirjoittama sulautumissuunnitelma ja tytäryhtiöiden velkojille annettu kuulutus sulautumisen johdosta rekisteröitiin elokuussa. Sulautumisen tavoitteena oli konsernirakenteen yksinkertaistaminen. Olkiluodon Vesi on huolehtinut TVO:n ja Posiva Oy:n Olkiluodon toimintaan tarvittavasta raakavesihuollosta. Perusvoimalla ei ollut toimintaa vuonna 2013.

    TVO:n ja Fortumin omistama yhteisyritys Posiva Oy huolehtii osakkaidensa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen tutkimuksesta ja toteutuksesta. TVO omistaa Posivasta 60 prosenttia. Posiva jatkoi käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen maanalaisen tutkimustilan rakentamista ja varustelua suunnitelmien mukaisesti.