× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  YHTIÖ  /  TVO työnantajana  /  Työturvallisuus  /  Työturvallisuusluvut

TYÖTURVALLISUUSLUVUT

TVO:n oman henkilöstön poissaoloon johtaneita tapaturmia oli koko vuoden osalta kolme, ja tapaturmataajuudeksi tuli 2,2 tapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden.

Poissaolopäiviä tapaturmasta kertyi 13 päivää. Kodin ja työpaikan välisillä työmatkoilla sattui viisi poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Kaikki poissaoloihin johtaneet tapaturmat on tutkittu ja niille on määritetty korjaavat toimenpiteet, jotta vastaavanlaiset tilanteet eivät pääse toistumaan.

TVO:n alihankkijoille Olkiluodossa sattuneita poissaoloon johtaneita tapaturmia sattui 13, ja tapaturmataajuudeksi tuli 9,5 (vuonna 2016: 6,9) tapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden. Poissaoloa alihankkijoiden tapaturmista kertyi 216 (2016: 54) päivää.

Olkiluodon yhteinen tapaturmataajuus on 6,0. Tässä laskennassa ovat mukana TVO:n henkilöstö, Posivan henkilöstö ja kaikki Olkiluodossa toimineet alihankkijat pois lukien OL3-työmaa, jonka tilastot raportoi AREVA-Siemens -konsortio.

OL3-työmaalla poissaoloon johtaneita tapaturmia sattui 9, ja vuoden tapaturmataajuudeksi tuli 1,7 (vuonna 2016: 1,0). Poissaoloa kaikista OL3-työmaalla sattuneista tapaturmista tuli yhteensä 77 (2016: 94) päivää.


tapaturmat_FI.png

OL3_tapaturmat_FI.png

Huolellinen tutkinta ja ohjeistus ehkäisevät tulevia tapaturmia

Havaittujen vaaratilanteiden raportointi auttaa tapaturmien torjunnassa. Vaaratilanteiden tutkinnan ja korjaavien toimenpiteiden avulla pyritään ehkäisemään jatkossa vastaavien tapahtumien synty. Olkiluodossa yleisimpiä tapaturmatyyppejä vuonna 2017 olivat liukastumisien ja kompastumisien lisäksi käsiin kohdistuneet ruhjeet ja viiltohaavat.

Työturvallisuusorganisaatio käynnistää tapaturmien tutkinnat, jotka tehdään yhdessä linjaorganisaation kanssa. Tapaturmatutkinnat raportoidaan linjajohdolle, jonka tulee käsitellä ne omissa organisaatioissaan ja huolehtia korjaavien toimenpiteiden etenemisestä.

Käynnissä olevien työmaiden turvallisuustasoa seurataan viikoittain tehtävillä TR-mittauskierroksilla. OL3-työmaan työturvallisuuden tunnusluvut ovat tällä hetkellä merkittävästi alhaisemmalla tasolla kuin rakennustyömailla keskimäärin.


Työturvallisuuden tunnusluvut
20172016201520142013
TVO:laisten tapaturmat     
Yli yhden päivän poissaolot
31584
- Miehet
21574
- Naiset
10010
Tapaturmista aiheutuneet poissaolopäivät
137163912
- Miehet
127163312
- Naiset10060
Tapaturmataajuus
2,20,845,92,9
(tapaturmat per miljoona työtuntia) 
- Miehet
2,11,05,25,12,9
- Naiset
3,5000,70
Nollatapaturmat, ei poissaoloa
81311118
- Miehet
511976
- Naiset
32242
Työ- / kotimatkatapaturmat
5132
- Miehet40221
- Naiset
11102
Turvallisuushavainnot, lukumäärä
2 602
2 171618703589
Työhön liittyvät kuolemantapaukset
(sis. TVO:laiset ja alihankkijat)
00000
TVO:n alihankkijatapaturmat
- yli yhden päivän poissaolot (LTA1)13710145
OL3:n kaikki työtapaturmat
- yli yhden päivän poissaolot (LTA1)959715
1) Vuoden 2013 työ- ja kotimatkatapaturmalukua päivitetty.