Oikeudellinen tiedote

Avaamalla Teollisuuden Voima Oyj:n World Wide Web -sivut sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy niitä.

Teollisuuden Voima Oyj:n World Wide Web -sivut ja niiden sisältö ovat TVO:n tarjoama palvelu sivujen käyttäjälle. TVO:n World Wide Web -sivut toimitetaan "sellaisina kuin ne ovat". TVO ei takaa sitä, että sivuja voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. TVO pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa.
Sivustolla esiintyvät nimet, kuviot, logot ja tavaramerkit ovat TVO:n tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. TVO:n tavaramerkkejä ja brandeja saa käyttää vain, jos se on erikseen sallittu näissä ehdoissa ja tällöinkin vain näissä ehdoissa sallitulla tavalla, tai jos TVO on erikseen antanut käyttöluvan.

Kaikki tämän sivuston sisältämä aineisto, kuten teksti, grafiikka, logot, ikonikuviot, kuvat ja piirrokset sekä äänitteet ja ohjelmistot ovat TVO:n tai sen sisällöntuottajan taikka muun alihankkijan tai toimittajan omaisuutta. Kyseinen aineisto nauttii tekijänoikeuslainsäädännön antamaa suojaa. Tämän sivuston sisältämän aineiston luvaton käyttö, muuttaminen tai levitys saattaa loukata tekijänoikeutta, tavaramerkkiin perustuvaa oikeutta taikka muuta laillista suojaoikeutta.

Sikäli kuin jokin TVO:n www-sivu viittaa kolmannelle osapuolelle kuuluvaan sivuun, tällaisen viittauksen todetaan olevan yksinomaan käyttäjiä varten tarjolle asetettu palvelu, ja TVO ilmoittaa, ettei se sitoudu mihinkään tällaisesta sivusta, sen sisällöstä, sisällön oikeellisuudesta tai käytöstä johtuvaan vastuuseen.

TVO ei missään tilanteessa vastaa mistään vahingosta, joka on johtunut tai jonka väitetään johtuneen sivuston sisältämän tiedon käyttämisestä tai siitä, ettei tieto ole ollut käytettävissä, mukaan lukien muun ohessa epäsuorat ja seurannaisvahingot, kuten liikevaihdon, tulon tai voiton menetys, toiminnan keskeytyminen tai tiedon menetys.

TVO ei edellä sanotun lisäksi anna takuuta siitä, että mikään sivuston sisältämä tieto, kuten muun ohessa teksti, kuva, graafinen tiedosto tai linkki, on käytettävissä, oikeansisältöinen tai täydellinen.

EVÄSTEET

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies").
Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata Teollisuuden Voima Oyj:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Teollisuuden Voima Oyj:n yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Lue lisää evästekäytännöistä https://www.google.com/policies/privacy/