Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

    Tutkimus- ja kehitystoiminta

    Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut olivat 20,8 (24,1) miljoonaa euroa, josta valtaosa käytettiin ydinjätehuoltoon liittyvään T&K-toimintaan.

    TVO on merkittävä rahoittaja reaktoriturvallisuuden ja ydinjätehuollon julkisissa tutkimusohjelmissa Suomessa. Vuonna 2013 TVO:n maksuosuus ohjelmia rahoittavalle Valtion ydinjätehuoltorahastolle oli 4,6 (4,6) miljoonaa euroa.