× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä

TURVALLISUUSKULTTUURI

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen turvallinen käyttö perustuu korkeatasoiseen laitostekniikkaan, jatkuvan parantamisen periaatteeseen, osaavaan ja vastuuntuntoiseen henkilöstöön sekä riippumattomaan ulkopuoliseen valvontaan. Laitosyksiköt pidetään jatkuvasti uudenaikaisina ja niiden turvallisuusominaisuuksia on parannettu monin tavoin koko toiminnan aikana.

TVO sitoutuu ylläpitämään sellaisia toimintaolosuhteita, joissa voidaan toteuttaa tehokkaita menettelytapoja turvallisuus-, laatu- ja kustannustietoisesti. Näin varmistetaan kyky tuottaa turvallisesti ja luotettavasti kilpailukykyistä sähköä. TVO:n toiminta ei saa aiheuttaa vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Laitosyksiköt pidetään jatkuvasti hyvässä kunnossa ja niiden turvallisuusominaisuuksia on parannettu monin tavoin koko toiminnan aikana.
 

TVO:n koko henkilöstö, toimittajat ja alihankkijat ovat sitoutuneet tinkimättömään turvallisuuskulttuuriin. Ydinvoimalaitoksen turvallisuuteen vaikuttavat tekijät saavat yhtiössä kukin tärkeytensä edellyttämän huomion ja ovat etusijalla päätöksiä tehtäessä. Jatkuvan parantamisen periaate, ennakointi ja turvallisuuskulttuuri ovat esillä jokapäiväisessä työssä. Poikkeustilanteisiin varautuminen on kirjattu yhtiön ohjeisiin ja näiden pohjalta laaditaan myös toiminta-, koulutus- ja harjoitussuunnitelmia mm. valmiustoiminnalle, paloturvallisuudelle ja turvajärjestelyille. Harjoituksia järjestetään säännöllisesti vuosittain ja niiden laajuus ja kesto vaihtelevat harjoituksen tavoitteiden mukaisesti. Harjoituksilla testataan mm. ohjeistusten toimivuutta ja kattavuutta sekä vahvistetaan yhteistyötä toimijoiden välillä.

Voimalaitoksella on parhaillaan meneillään laitosmuutoksia, joilla valmistaudutaan laitosyksiköiden käyttöluvan jatkamiseen vuonna 2018. Muutokset parantavat edelleen laitosyksiköiden turvallisuutta ja luotettavuutta, muun muassa selviytymistä poikkeuksellisten luonnonilmiöiden aiheuttamista tapahtumista. Turvallisuuskulttuuriin ja siihen liittyviin toimintatapoihin kiinnitetään paljon huomiota. TVO:n sertifioitu toimintajärjestelmä tukee suunnitelmallista toimintaa ja määrittelee menettelytavat turvallisen, kilpailukykyisen, laadukkaan ja ympäristöystävällisen sähköntuotannon turvaamiseksi. Työturvallisuuden tavoite on nolla tapaturmaa.

Kalliosta kallioon -periaatteensa mukaisesti TVO varmistaa sähkön tuotantoketjun kaikissa vaiheissa ydinpolttoaineen turvallisen käytön aina uraanin vastuullisesta hankinnasta käytetyn polttoaineen turvalliseen loppusijoitukseen asti.

TVO:lla on omaa korkeatasoista osaamista polttoaineenhankinnan kaikkiin vaiheisiin. TVO suunnittelee itse polttoaineensa koostumuksen ja sen, miten sitä käytetään. Yhtiö hankkii polttoaineensa hajautettua hankintaketjua käyttäen ja käy itse neuvottelut ja tekee hankintasopimukset toimittajien kanssa hankintaketjun jokaisessa vaiheessa. Jokaiselle hankinta-ketjun vaiheelle on useita toimittajia ja hankintoja kilpailutetaan säännöllisesti.

Käytetty polttoaine on radioaktiivista, ja siitä on huolehdittava niin, ettei siitä aiheudu vaaraa elolliselle luonnolle tai ihmisille pitkänkään ajan kuluttua. Loppusijoitusta on tutkittu Suomessa yli 40 vuoden ajan. Monialaisen tutkimus- ja kehitystyön tuloksena on syntynyt maailman pisimmälle viety ja edistyksellisin ratkaisu käytetyn polttoaineen loppusijoitukselle. Suomi on ensimmäisenä maana maailmassa aloittamassa käytetyn polttoaineen loppusijoituksen 2020-luvun alkupuolella.

Ydinjätteen ja käytetyn polttoaineen loppusijoituksen kustannukset kerätään ydinsähkön hinnassa TVO:n omistajilta ja rahastoidaan tulevaa käyttöä varten.