TURVALLISUUSKULTTUURI

TVO:n koko henkilöstö, toimittajat ja alihankkijat ovat sitoutuneet tinkimättömään turvallisuuskulttuuriin. Sen mukaisesti ydinvoimalaitoksen turvallisuuteen vaikuttavat tekijät saavat yhtiössä kukin tärkeytensä edellyttämän huomion ja ovat etusijalla päätöksiä tehtäessä. Jatkuvan parantamisen periaate ja turvallisuuskulttuuri ovat esillä jokapäiväisessä työssä.
Käytännön työssä turvallisuuskulttuuri tarkoittaa muun muassa PATA-periaatetta. Sen mukaisesti töitä tehtäessä pitää aina ensin Pysähtyä, Ajatella ja Toimia vasta sitten sekä lopuksi Arvioida, menikö kaikki oikein. Yhtiö kannustaa työntekijöitään raportoimaan puutteista ja haluaa ylläpitää matalaa raportointikynnystä.

PATA.png

Turvallisuuskulttuuriin liittyvät periaatteet:

  • Noudata hyväksyttyjä toimintatapoja ja ohjeita tinkimättömästi
  • Huolehdi omasta ja muiden turvallisesta työskentelystä ja työskentelyolosuhteista
  • Pysähdy ja ajattele ennen toimimista ja arvioi toiminnan seuraukset
  • Raportoi havaitut ongelmat ja puutteet välittömästi
  • Luo ilmapiiriä, jossa tapahtumista voidaan raportoida ilman pelkoa syyllistämisestä
  • Kyseenalaista ja kehitä toimintaa osana jatkuvaa parantamista.

Kohti korkeinta turvallisuuskulttuurin kehitystasoa

Turvallisuuskulttuurin tilaa TVO:ssa selvitetään itsearvioinneilla. Niiden perusteella turvallisuuskulttuurin tila TVO:lla on hyvä, joskin kehittämiskohteita on tunnistettu. Itsearviointeja on tehty vuodesta 2004. TVO aloitti turvallisuusjohtamisjärjestelmän toimivuuden ja kattavuuden sekä turvallisuuskulttuurin itsearvioinnin syksyllä 2016 ja se valmistuu maaliskuussa 2017. Se toteutetaan neljän vuoden välein. TVO:lla on turvallisuuskulttuuriohjelma, jonka avulla tavoitellaan IAEA:n turvallisuuskulttuurin korkeinta kehitystasoa eli oppivaa organisaatiota. Turvallisuuskulttuuriohjelman vuoden 2017 painopistealueina ovat: matalan tason raportoinnin vakiinnuttaminen osaksi jokapäiväistä toimintaa, benchmark-toiminnan systematisointi, organisaatio toteuttavat itsearvioinnit laadukkaasti sekä toimintaan kohdistuvien ulkoisten arviointien (erityisesti WANO:n ja IAEA:n tekemien) suositusten toteuttaminen asianmukaisesti. Turvallisuuskulttuuriin liittyviä kysymyksiä on mukana myös henkilöstökyselyissä.

Vuonna 2016 WANO teki Olkiluodossa kaksi vertaisarviointia (Peer Review ja Corporate Peer Review). Peer Review:ssä oli noin 20-henkinen muilta ydinvoimalaitoksilta tullut asiantuntijaryhmä, joka tarkasti TVO:n toimintaa kolme viikkoa ja antoi suosituksia toiminnan kehittämiseen. Arviointi tehdään joka neljäs vuosi. Peer Review keskittyy pääosin laitoksen tuotantotoimintaan ja ylläpitoon. Corporate Peer Review –vertaisarviointi puolestaan kohdistui organisaation hallintoon ja johtamiseen. Se tehtiin ensimmäistä kertaa TVO:n historiassa.