Muu tuotanto

Sähköä tuotetaan Suomessa monipuolisesti ja hajautetusti erilaisilla tuotantotavoilla. Tärkeimmät sähkön tuotannon energialähteet ovat ydinvoima, vesivoima, kivihiili, maakaasu, puupolttoaineet, turve, öljy ja tuuli.

Olkiluodossa tuotettiin tuulisähköä 1 MW:n voimalalla vuosina 2004–2017. Tarkoituksena oli tutkia käytännössä tuuliolojen ja tuulisähkön tuotantomahdollisuutta voimalaitosalueella. Tuulivoimala purettiin syksyllä 2018. Voimalan rakenteet ja generaattori olivat niin pahasti vaurioituneita, ettei niitä enää kannattanut korjata. Voimalan koneisto toimitettiin purkutöiden jälkeen Länsirannikon Koulutus Oy Winnovalle, Länsirannikon Pelastusharjoitusalueelle ja Prizztech Oy:lle koulutuskäyttöön.

TVO:lla oli myös vuoteen 2020 asti 45 prosentin osuus Meri-Porin hiilivoimalaitoksesta. Fortum Power and Heat Oy:n omistama ja käyttämä Meri-Porin 565 MW:n hiilivoimalaitos sijaitsee Porin Tahkoluodossa.

Olkiluodossa on Fingrid Oyj:n ja TVO:n yhteishankkeena toteutettu 100 MW:n kaasuturbiini-varavoimalaitos.