Sähkön toimitusvarmuus

Sähkön käyttö lisääntyy tulevaisuudessa. Myös ilmastonmuutoksen hillintä lisää sähkön käyttöä esimerkiksi liikenteessä ja lämmityksessä, kun sähköllä korvataan fossiilisia polttoaineita. Kotimaisen tuotannon rinnalla sähkön tuonnilla on ollut viime vuosien aikana merkittävä osuus Suomen sähkön hankinnasta.