Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

    Toimitusjohtaja

    Toimitusjohtaja hoitaa osakeyhtiölain mukaan yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja antaa hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

    Toimitusjohtajana yhtiössä toimii Jarmo Tanhua, s. 1965.

    Toimitusjohtaja ei omista yhtiön osakkeita.