Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

    Toimintaohje

    TVO:n tavoitteena on toimia vastuullisesti, avoimesti, ennakoiden ja jatkuvasti parantaen. TVO:n toimintaohje (Code of Conduct) noudattaa vuoden 2011 päivitystä OECD:n toimintaohjeesta monikansallisille yrityksille ja se perustuu TVO:n arvoihin. Toimintaohje koskee yhtiön johtoa ja hallintoa, henkilöstöä, alihankkijoita ja toimittajia asemasta ja toimipaikasta riippumatta. Ohje määrittelee yrityksen yleisiä toimintaperiaatteita ja linjauksia vastuullisesta toiminnasta. Toimintaohjeella TVO varmistaa, että kaikilla on samanlainen käsitys yhtiön hyväksi katsomista liiketoimintatavoista ja eettisistä periaatteista. Tavoitteena on, että kaikki yhtiössä toimivat samalla tavalla, yhteisten pelisääntöjen mukaan vastuullisesti ja eettisesti.

    Toimintaohje otettiin käyttöön 1.2.2013, jolloin yhtiön sisäinen Toimintaohje tutuksi -esite jaettiin koko henkilöstölle. Toimintaohjekoulutuksia pidettiin reilut kymmenkunta henkilöstölle ja alihankkijoille sekä näiden lisäksi kaikki Olkiluotoon töihin tulevat henkilöt saivat tulokoulutuksessaan tietoa toimintaohjeen sisällöstä ja toimintaohjeen. Henkilöstö tulee uusimaan koulutuksen kolmen vuoden välein. Syksyllä toimintaohjeesta toteutettiin sisäinen henkilöstökysely, jonka vastausprosentti oli 40. Yleisesti toimintaohjeen olemassaoloa ja kokoamista yksiin kansiin pidettiin hyvänä asiana. Kyselyssä tuli esille muun muassa työilmapiiriin liittyviä kehittämiskohteita, kuten tasapuolisuus ja toisten kunnioitus ja arvostus, jotka on otettu huomioon vuoden 2014 toimintasuunnitelmissa.

    Toimintaohjeesta informoitiin TVO:n alihankkijoita muun muassa lisäämällä toimintaohje alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden sopimuksiin. Henkilöstön ja alihankkijoiden koulutusta jatketaan edelleen vuonna 2014. TVO-konsernin henkilökunnalle valmistellaan yhteistyössä Posiva Oy:n kanssa toimintaohjeen verkkokoulutusta, joka otetaan käyttöön alkuvuonna 2014.

    Toimintaohje