Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

    Toimintajärjestelmän auditointi

    Sisäisillä auditoinneilla arvioidaan operatiivisten ohjeiden mukaista toimintaa tallenteiden, mittareiden, toiminnan jatkuvuuden ja tehokkuuden näkökulmista.

    Sisäisissä auditoinneissa havaitut poikkeamat raportoidaan ja käsitellään jatkuvana toimintona sekä kokonaisuutena kaksi kertaa vuodessa toteutettavassa johdon katselmuksessa.