Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Todennuslausunto

  dnv.pngVAATIMUKSENMUKAISUUDEN VAHVISTUS

  DNV Certification OY/AB on akkreditoituna todentajana (FIN-V-0002) tarkastanut Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluodon voimalaitoksen sisäiset menettelyt, niistä kertyvät tiedot ja dokumentaation sekä tämän perusteella todennut, että ympäristöpolitiikka, hallintaohjelma, ympäristöjärjestelmä, auditointimenettelyt ja ympäristöselonteko indikaattoreineen täyttävät asetuksen (EY) N:o 1221/2009 vaatimukset.

  Todentamisen laajuus ja suoritustapa

  EMAS-selonteon todentaminen suoritettiin Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluodon toimipisteessä 24.-28.2.2014.
  Todentaminen suoritettiin yhdessä ISO 14001 sertifiointiauditoinnin yhteydessä käyden läpi sekä molempien järjestelmien vaatimukset että niiden täyttäminen.

  Raportin kattavuus ja raportoitujen tietojen todenmukaisuus on varmennettu kirjallisen raportin ja käytännön tarkastusten perusteella tässä yhteydessä. Samalla on haastateltu toimipisteen avainhenkilöitä ja verrattu raportoitua tietoa tarkastettuun lähdemateriaaliin.

  Ympäristöraportti 2013 on samalla rakenteella tehty kuin vuoden 2012 raportti ja jatkaa samaa linjaa kuin aikaisemmat raportit ja asiat sekä ympäristöindikaattorit ovat siten hyvin vertailtavissa vuosittain. Ympäristöraportissa 2013 on kuitenkin ympäristöindikaattorit sijoitettu niitä kuvaavien tekstien yhteyteen eikä yhdeksi indikaattori-sivustoksi kuten aiemmin. Raportti antaa todellisen kuvan Teollisuuden Voima Oyj:n toiminnasta ja sen vaikutuksista ympäristöön. Ympäristöjärjestelmää toteutetaan päämäärineen ja tavoitteineen ja järjestelmän toteuttamista seurataan sekä ympäristöryhmässä että johdon katselmuksissa. Järjestelmää ja sen vaikuttavuutta kuvaava ympäristöraportti ympäristöselontekoineen ja käytettyine ympäristöindikaattoreineen täyttävät EMAS asetuksen 1221/2009 vaatimukset.

  Teollisuuden Voima Oyj:n voimakasta sitoutuminen korkeaan turvallisuus-, laatu- ja ympäristönsuojelukulttuuriin sekä jatkuva kehittäminen kuvastuu Ympäristöraportista 2013. 
   

  Mustasaaressa 10.3.2014
  DNV Certification OY/AB
  EMAS-Akkreditoitu todentaja
  FIN-V-0002 

  Seija Meriluoto
  Päätodentaja, Lead Auditor