× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  YHTIÖ  /  Talous ja rahoitus

TALOUS JA RAHOITUS

TVO:n tärkeimmät taloudelliset tavoitteet vuonna 2018 koostuivat tavoitteen mukaisesta tuotantokustannuksesta ja suunnitelman mukaisesta sähkön toimitusmäärästä. Olennaisimpia taloudellisen vastuun tunnuslukuja on käsitelty tilinpäätöksessä 2018.

TVO toimii omakustannusperiaatteella ja tuottaa sähköä omistajilleen omakustannushintaan. Omistajat vastaavat kaikista TVO:n toiminnan kustannuksista ja saavat vastineeksi sähköä omistusosuuksiensa suhteessa. Sähkön he käyttävät itse tai myyvät edelleen. Omakustannusperiaate antaa erikokoisille energiayhtiöille ja sähkönkäyttäjille mahdollisuuden osallistua ydinvoiman kaltaisiin suurinvestointeihin ja hyötyä suurtuotannon eduista. TVO:ta omistaa myös 132 kuntaa, joten käyttökustannuksiltaan vakaan ja ennustettavan omakustanteisen sähkön hyödyt leviävät eri puolille Suomea. Omakustannusperiaatteesta johtuen perinteiset tunnusluvut eivät sovellu käytettäväksi TVO:hon, sillä ne on laadittu käytettäviksi tulosta tekevien yhtiöiden vertailuun. TVO:lle ja omistajille tärkeitä tunnuslukuja ovat tuotetun sähkön määrä sekä käyttökertoimet, joilla laitosyksiköt ovat toimineet.

Tasaista tuotantoa, tehonkorotuksia ja modernisointeja

TVO:n Olkiluodon ydinvoimalaitoksen tuotantovuosi 2018 oli kokonaisuudessaan hyvä. Olkiluoto 1 (OL1) saavutti tuotantotuloksen 6,74 TWh (miljardia kilowattituntia). Olkiluoto 2:n (OL2) tuotantotulos oli 7,32 TWh. Koko voimalaitoksen sähköntuotanto vuonna 2018 oli 14,06 TWh. Yhteistuotantoa supisti OL2:n pidentynyt vuosihuolto ja OL1:n viallisten polttoainesauvojen poistoseisokki. Laitosyksiköiden yhteinen käyttökerroin oli 91,1 prosenttia.

TVO tekee investointeja ydinvoimalaitoksen käytettävyyden, tuottavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi.

TVO:n investoinnit olivat vuonna 2018 yhteensä 177 miljoonaa euroa.


Rahoitus suunnitelmien mukaista

TVO:n rahoitustilanne on kehittynyt suunnitelmien mukaisesti yhtiön hyödyntäessä monipuolisesti eri rahoituslähteitä. Kansainvälisten pääomamarkkinoiden lisäksi yhtiö hankkii pitkäaikaista rahoitusta pankeilta ja muilta finanssi-instituutioilta. Pääomamarkkinarahoituksen kannalta luottoluokituksilla on tärkeä rooli. TVO:lla on hyvät luokitukset muun muassa kahdelta kansainväliseltä luottoluokittajalta.

Rahoituksella varmistetaan TVO:n maksuvalmius kaikissa olosuhteissa. TVO:n perusperiaatteena on hakea investointien rahoituksesta noin kolme neljäsosaa rahoitusmarkkinoilta ja noin neljännes omistajilta. TVO:lla pyritään pitkäaikaisiin rahoitusjärjestelyihin, ja rahoitus järjestetään yhtiölle, ei erillisille hankkeille.

TVO tekee suuria investointeja ja niiden rahoitusjärjestelyt edellyttävät vahvaa luottamusta. Suurten projektien ollessa käynnissä sijoittajien luottamus on tärkeää. OL1:n ja OL2:n sähköntuotanto on sijoittajien näkökulmasta hyvin arvokasta, sillä laitosyksiköt ovat tuottaneet sähköä 40 vuotta suurilla käyttökertoimilla ja alkuperäiset investoinnit on jo pääosin kuoletettu.

TVO:n omistajien, pankkien ja sijoittajien luottamus TVO:n toimintaan on vahvaa. Sitä kuvastavat muun muassa osakaslainasitoumukset OL3-projektin loppuunsaattamiseksi, merkittävät valmiusluotot sekä onnistuneet joukkovelkakirjaemissiot.


Sijoittajasivut