Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Talous

  TVO luo suomalaisille hyvinvointia, työtä ja toimeentuloa tuottamalla omakustannushintaan sähköä osakkaille. Yhtiön vaikutus lähialueen kuntien talouteen on merkittävä ja koskettaa suoraan tai välillisesti tuhansien ihmisten arkipäivää kaikkialla Suomessa.

  TVO toimii omakustannusperiaatteella ja tuottaa sähköä omistajilleen omakustannushintaan. Omistajat vastaavat kaikista TVO:n toiminnan kustannuksista ja saavat vastineeksi sähköä omistusosuuksiensa suhteessa. Sähkön TVO:n omistajat joko käyttävät itse tai myyvät edelleen. Omakustannusperiaate antaa erikokoisille sähköyhtiöille ja sähkönkäyttäjille mahdollisuuden osallistua ydinvoiman kaltaisiin suurinvestointeihin ja hyötyä suurtuotannon eduista. TVO:ta omistaa myös 135 kuntaa, joten käyttökustannuksiltaan vakaan ja ennustettavan omakustanteisen sähkön hyödyt leviävät eri puolille Suomea.

  Yhtiöiden taloudellista toimintaa vertaillaan erilaisten tunnuslukujen avulla. Omakustannusperiaatteesta johtuen perinteiset tunnusluvut eivät sovellu käytettäväksi TVO:hon, sillä ne on laadittu käytettäviksi tulosta tekevien yhtiöiden vertailuun. TVO:lle ja omistajille tärkeitä tunnuslukuja ovat tuotetun sähkön määrä sekä käyttökertoimet, joilla laitosyksiköt ovat toimineet.

  Olkiluodon laitosyksiköt toimivat vuonna 2013 turvallisesti ja saavuttivat historiansa parhaan tuotantotuloksen, 14,6 TWh. OL1:n nettotuotanto oli 7,5 (7,0) TWh ja käyttökerroin 97,1 (90,4) %. OL2:n nettotuotanto oli 7,2 (7,5) TWh ja käyttökerroin 93,1 (96,9) %. Laitosyksiköiden yhteinen käyttökerroin oli 95,1 prosenttia. OL1:llä toteutettiin vajaa kahdeksan vuorokautta kestänyt polttoaineenvaihtoseisokki ja OL2:lla huoltoseisokki, jonka kestoksi tuli reilut 18 vuorokautta.

  TVO tekee investointeja ydinvoimalaitoksen käytettävyyden, tuottavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Modernisointien ansiosta OL1- ja OL2-laitosyksiköiden nettosähköteho on noussut 660 megawatista 880 megawattiin, yhteensä 1760 megawattiin, ja tuotannon turvallisuus ja energiatehokkuus ovat merkittävästi parantuneet. Periaatteena onkin pitää laitosyksiköt aina uudenveroisina.

  Osana käynnissä olevaa isoa modernisointihanketta TVO uusii dieselgeneraattorit. Projekti on Olkiluodon kaikkien aikojen suurin yksittäinen laitosmuutoshanke, ja uusintaprojektin kokonaisinvestointi TVO:lle on yli 100 miljoonaa euroa. TVO hankkii varavoimadieselit suomalaiselta Wärtsilä Finland Oy:ltä. Sopimus varavoimadieselgeneraattoreiden ja niiden apujärjestelmien toimittamisesta Olkiluodon ydinvoimalaitokseen allekirjoitettiin toukokuussa 2013. Uusintaprojekti alkaa vuonna 2016 ja sen on arvioitu kestävän vuoteen 2020.