Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

    Riskienhallinta

    TVO:n riskienhallinta perustuu kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteelle. Yhtiön riskienhallinta muodostaa merkittävän osan sen valvonta- ja kontrollijärjestelmää. Riskienhallintaprosessin tarkoitus on tukea TVO:n tavoitteiden saavuttamista ja estää riskejä toteutumasta sekä pienentää riskien toteutumisen todennäköisyyttä ja mahdollisia vaikutuksia. Riskienhallinnan kokonaisprosessi on kuvattu tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.

    Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien riskien tunnistaminen on osa riskienhallintaprosessia.