Lakien ja sopimusten noudattaminen perusedellytys Olkiluodossa

Voimakas uutisointi Olkiluoto 3 -työmaan alihankkijayritysten työehtosopimusten mahdollisesta noudattamatta jättämisestä on herättänyt tunteita ja nostattanut mielipiteitä useilla foorumeilla. Keskustelun tiimellyksessä on esitetty epäilyjä, ettei TVO vaatisi kaikkia yhteistyökumppaneitaan ja alihankkijoitaan yksiselitteisesti noudattamaan Suomen lakia ja sovittuja työehtosopimuksia.

Lienee siis syytä sanoa asia vielä kerran: Teollisuuden Voima Oyj edellyttää, että OL3-työmaalla noudatetaan Suomen lakeja ja työehtoja. TVO ei salli minkäänlaisia poikkeamia lakimääräisistä velvoitteistaan omassa toiminnassaan. Samaa TVO odottaa kaikilta Olkiluodossa toimivilta yrityksiltä, myös OL3-työmaan alihankkijayrityksiltä. Yhteiskuntavastuunsa tunteva yritys myös kantaa julkisen vastuun asiasta ja tarvittaessa toimii selvittäjän roolissa.

TVO suhtautuu äärimmäisen vakavasti julkisuudessa olleisiin väitteisiin ja selvityttää sekä vaatii selvityksen laitostoimittajalta työehtojen noudattamisesta rakennustyömaalla. TVO:lla on avaimet käteen -sopimus ja TVO ei hyödy eikä hyötyisi millään tavoin siitä, että työmaalla toimiva alihankkija ei täysimääräisesti noudattaisi Suomessa voimassa olevia työehtosopimuksia.

Suomen poliittinen johto on ykskantaan ilmoittanut aloittavansa vaikuttavat toimet harmaan talouden kitkemiseksi Suomesta. Tätä tavoitetta tukee TVO, kuten muutkin vastuunsa tuntevat toimijat. OL3-projektissa on valvotuissa olosuhteissa tehty määrätietoista työtä harmaan talouden kitkemiseksi edellyttämällä laitostoimittajaa sekä alihankkijoita noudattamaan muun muassa verotusta ja työaikaa koskevia lakeja ja määräyksiä sekä työehtosopimuksia.

Vaatimusten täyttymistä seurataan jatkuvasti, ja työmaalla on käytössä useita vaihtoehtoisia raportointikanavia puutteiden raportoimiseksi tai huolenilmaisuiden esittämiseksi TVO:lle. Mikäli TVO:n tietoon tulee epäilyjä laiminlyönneistä, TVO raportoi niistä laitostoimittajalle ja edellyttää, että laitostoimittaja tekee selvityksen ja tarvittavat toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. Lisäksi TVO ilmoittaa mahdollisista epäilyksistä viranomaisille.

OL3-rakennustyömaan työturvallisuus on ensiluokkaisen hyvällä tasolla, viimeisten kuukausien aikana 7,4 työtapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden. Kun tässä asiassa on onnistuttu esimerkillisesti, uskomme että myös työsopimusten noudattamisen onnistunut valvonta ja havaittujen puutteiden korjaaminen on mahdollista.

Jouni Silvennoinen
OL3-projektin johtaja

 
Olkiluodon tuloskunto hyvä stressitestien alla

  Euroopan unionissa meneillään olevat ydinvoimalaitosten stressitestit ovat looginen seuraus kevään 2011 luonnonkatastrofille ja ydinvoimalaitos-onnettomuudelle Japanin Fukushimassa.
Lue lisää

 
Kohti merkittävää etappia

  Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta on valmisteltu vuosikymmeniä. Toteutustapa ei ole lähtökohdiltaan juurikaan muuttunut, mutta yksityiskohdat turvallisuuden varmistamiseksi ovat tehneet hankkeesta moniulotteisen ja valtavan haasteellisen.
Lue lisää
 
Aamukahvitilaisuudessa ajankohtaista tietoa OL3-työmaan tilanteesta

  Syyskuun alussa Teollisuuden Voima Oyj ja AREVA-Siemens -konsortio järjestivät median edustajille jo perinteeksi muodostuneen aamukahvitilaisuuden, jossa TVO:n OL3-projektin johtaja Jouni Silvennoinen ja konsortion projektijohtaja Jean-Pierre Mouroux kartoittivat OL3-työmaan tilannetta.
Lue lisää

 
 
Iso-Britannia hyväksyi ydinvoiman lisärakentamisen
 

Iso-Britannian parlamentti on hyväksynyt kansallisen poliittisen julkilausuman ydinenergiasta, jossa muun muassa listataan kahdeksan sopivaa sijaintipaikkaa mahdollisille uusille ydinvoimalaitosyksiköille. Ehdotetut laitospaikat sijaitsevat kaikki nykyisten ydinvoimalaitospaikkojen läheisyydessä.
Lue lisää
 

 
Hitachi-GE rakentaa Liettuan uuden ydinvoimalaitosyksikön
 

Liettuan energiaministeriö on ilmoittanut, että Hitachi-GE on valittu maan uuden ydinvoimalaitosyksikön toteuttajaksi. Tarjouskilpailu käytiin Hitachi-GE:n ja Westinghousen välillä. Visaginasin uuden 1300 MW:n ABWR-ydinvoimalaitosyksikön arvioidaan olevan käytössä vuonna 2020.
Lue lisää

 
Westinghouse valmistautuu ydinvoiman lisärakentamiseen Tshekissä
 

Westinghouse on mukana Tshekkiin mahdollisesti rakennettavien kahden uuden ydinvoimalaitosyksikön, Temelin 3 ja 4, tarjouskilpailussa.
Lue lisää

 
   
 
 
TVO lyhyesti   TVO:n viestintä   Uutiskirjeen toimittaja
         

TVO on suomalainen ydinvoimayhtiö, joka on jo yli 30 vuoden ajan tuottanut sähköä Suomelle kilpailukykyiseen hintaan, turvallisesti ja luotettavasti. Olkiluoto on ydinvoimaosaamisen keskus, jossa on syvällistä osaamista ja pitkäaikaista kokemusta sekä monipuolinen valmius myös neljännelle yksikölle.

 

Anna Lehtiranta
johtaja, Yhteiskunta

Puhelin (02) 8381 5200
 

Susan Pietilä
tiedottaja

Puhelin (02) 8381 5205
Sähköposti viestinta@tvo.fi