Numero 03/2009 l Keskiviikko 17.06.2009  

  Suomalaista osaamista

TVO kantaa omalta osaltaan vastuunsa sähkön hankinnasta suomalaisille sähkönkäyttäjille ja suomalaiselle teollisuudelle. TVO:n omistajina on eri puolilta Suomea lukuisia energia- ja eri teollisuuden alojen yhtiöitä, joiden kautta TVO:n tuottama sähkö menee kotitalouksille ja teollisuudelle. TVO:n tuottaman sähkön kotimaisuusaste on korkea, noin 60 prosenttia. Tunnustuksena tästä Suomalaisen Työn Liitto myönsi Olkiluodon ydinvoimalaitoksen tuottamalle sähkölle kotimaisuutta osoittavan Avainlippu-tunnuksen.

Osaaminen ja 30 vuoden kokemus ovat TVO:n vahvuuksia. TVO:n henkilöstön osaaminen on muodostunut vuosien mittaan ydinteknologian ja yrityksen kehittymisen myötä. Olkiluodon voidaankin syystä sanoa olevan suomalaisen ydinvoimaosaamisen keskus, sillä sähköä tuotetaan Olkiluodossa nykyisin jo runsaan 700 oman ammattilaisen voimin. Vuosikymmenten aikana ydinvoiman tiukkoihin vaatimuksiin ovat tottuneet myös sadat alihankkijat ympäri Suomen. Yhtenä vahvana näyttönä osaamisesta ovat jokakeväiset vuosihuollot, jotka saatiin jälleen onnistuneesti päätökseen. TVO:laisten lisäksi tämän vuoden vuosihuoltotyöt työllistivät 800 hengen joukon urakoitsijoita, joista suurin osa oli suomalaisia. Vuosihuollot osoittivat laitosyksiköiden olevan hyvässä kunnossa uutta käyttöjaksoa varten.

Ennen kylmää talvea ja sähkönkulutuksen huippua on kuitenkin aika lomailla ja nauttia Suomen kesästä.

Toivotan rentouttavaa kesää TVO:n uutiskirjeen lukijoille!

Jarmo Tanhua
toimitusjohtaja
     
Kannattaako sähköntuotannon keskittäminen?
 
 

Meiltä kysytään usein, kannattaako useita voimalaitosyksiköitä rakentaa lähelle toisiaan. Suomen ja kansainvälisen kokemuksen perusteella ainakin tuuli- ja ydinvoimassa sähköntuotannon keskittämisellä saavutetaan merkittäviä hyötyjä.

Suomen sähköntuotantojärjestelmä on varsin hajautettu. Se koostuu

noin 400 voimalaitoksesta eri puolilla Suomea, ja lisäksi voimayhtiöiden omistus on pitkälle hajautunut ja ketjuuntunut. Esimerkiksi TVO:lla on kaiken kaikkiaan 59 suomalaista omistajaa eri puolilta Suomea. Lue lisää

Yhteiskunnan kokonaisetu –
mitä sillä tarkoitetaan?

  Uusien ydinvoimalaitosten periaatepäätöstä harkitessaan valtioneuvoston on ydinenergialain mukaan arvioitava, onko rakentaminen yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Yhteiskunnan kokonaisetua ei kuitenkaan ole laissa määritelty. Kokonaisedun perusteet muuttuvat, kun yhteiskunta muuttuu, mutta turvallisuus säilyy tärkeimpänä perusteena.
Lue lisää
Olkiluodosta sähköä suomalaisille omistajille
 
  Olkiluodon voimalaitos tuottaa noin 16 prosenttia Suomessa käytetystä sähköstä. Sähkön saavat omakustannushintaan suomalainen teollisuus ja kuntien energiayhtiöt eri puolilta Suomea. Omistajat ovat varsin erilaisia ja eri kokoisia yhtiöitä aina
Vimpelin Voima Oy:stä
Kemira Oyj:hin ja Helsingin kaupunkiin.

TVO:n omistajakunnassa on yli neljäkymmentä paikallisesti toimivaa energiayhtiötä, jotka myyvät sähköä kotitalouksille. Myös moni kaupunki, kuten Kokkola ja Pori, kuuluvat TVO:n omistajiin. Olkiluodosta saatava edullinen sähkö tukee yhtiöiden toimintaedellytyksiä ja vahvistaa osaltaan kuntien taloutta.

Olkiluodossa tuotetusta sähköstä merkittävä osa menee suomalaiselle teollisuudelle. TVO:n omistajakuntaan kuuluu muun muassa metsäteollisuuden, kemianteollisuuden ja metalliteollisuuden yrityksiä. Esimerkiksi Kemira Oyj, Rautaruukki Oyj, UPM-Kymmene Oyj ja Stora Enso Oyj ovat Pohjolan Voima Oy:n kautta TVO:n omistajia. Suomalainen teollisuus on energiaintensiivistä, ja vakaa ja kohtuuhintainen sähkö on tuotannon ja lisäinvestointien perusedellytys.

Olkiluodosta sähköä nyt ja tulevaisuudessa saavat yhtiöt ovat: Etelä-Pohjanmaan Voima Oy, Fortum Power and Heat Oy, Kemira Oyj, Oy Mankala Ab, Karhu Voima Oy ja Pohjolan Voima Oy. Pohjolan Voiman kautta sähköä saavat lisäksi: Etelä-Pohjanmaan Voima Oy, Etelä-Suomen Voima Oy, Eläkesäätiö Neliapila, Helsingin Energia, Kemira Oyj, Kokkolan Energia, Kymppivoima Oy, M-Real Oyj, Myllykoski Oyj, Outokumpu Oyj, Oy Metsä-Botnia Ab, Oy Perhonjoki Ab, Porin Energia, Rautaruukki Oyj, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Vantaan Energia Oy, Yara Suomi Oy, Yara Suomen Eläkesäätiö. Etelä-Pohjanmaan Voiman, Etelä-Suomen Voiman, Kymppivoiman ja Oy Perhonjoki Ab:n kautta sähköä saa vielä 45 muuta yritystä.

 
   
Vuosihuollot onnistuneesti päätökseen
 

Tämän vuoden vuosihuollot toteutettiin toukokuun aikana. Laitosyksiköt ovat hyvässä kunnossa uutta käyttöjaksoa varten.

Olkiluoto 2:lla oli tänä vuonna huoltoseisokki, jonka pituus oli reilut 16 vuorokautta. Merkittävimpiä töitä polttoaineenvaihdon lisäksi olivat muun muassa sammutetun reaktorin jäähdytysjärjestelmän venttiilin vaihto sekä kahden matalapaineturpiinin tarkastukset. Lue lisää

 
     
   
Olkiluodon sähkölle
Avainlippu-tunnus
 

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt TVO:n Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa tuottamalle sähkölle Avainlippu-tunnuksen. Se myönnettiin TVO:lle merkkinä suomalaisesta työstä ja osaamisesta.

Avainlippu on rekisteröity yhteisömerkki, joka kertoo, että kyseinen tuote tai palvelu on tutkitusti kotimainen. Kotimaisuusasteen on oltava yli 50 prosenttia, jotta Avainlippu-tunnus voidaan myöntää. Tunnuksen käyttöoikeus myönnetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

TVO:n toimitusjohtaja Jarmo Tanhua on hyvin tyytyväinen saadusta tunnustuksesta. - TVO on yli 40 vuotta Suomessa toiminut suomalainen yhtiö, jonka omistajina on suomalaisia yhtiöitä. Avainlippu kertoo halustamme tehdä työtä ja käyttää osaamistamme suomalaisten kuluttajien ja sähköä käyttävän teollisuuden hyväksi. Tuottamamme sähkön kotimaisuusaste on korkea, noin 60 prosenttia, sillä sähköntuotannossa tehtävä työ ja merkittävä osa investoinneista ovat kotimaisia. Erityisesti näinä aikoina on syytä korostaa kotimaisen työn merkitystä. Sähköntuotannon omavaraisuuden tärkeyttä on tähdennetty myös kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa, Tanhua muistuttaa.

 
     

 Kun teräsvuorauksen viimeinen osa, halkaisijaltaan 47-metrinen kupoli nostetaan paikalleen syksyllä, tarvitaan nosturilta nostokapasiteettia 185 tonnia.
  Olkiluoto 3 -projekti etenee ripeässä tahdissa

Projekti edistyy tällä hetkellä hyvää vauhtia monilla osa-alueilla. Tärkeitä valutöitä on saatettu päätökseen, huonetiloja valmistuu enenevässä määrin asennustöitä varten myös reaktorilaitoksella, ja komponentti- ja tavaratoimitukset työmaalle ovat pysyneet vilkkaina.

Kevään aikana työmaalle on esimerkiksi tuotu OL3:n valvomon teräskehikko sekä Puolassa Rautaruukin teräksestä valmistettu reaktorirakennuksen teräsvuorauksen kupoliosa. Kupoliin tehdään parhaillaan valmistelevia töitä, jotka on helpompi tehdä maantasolla. Valvomon teräskehikko sen sijaan nostettiin suoraan reaktorirakennukseen.


Turpiinilaitoksen rakentaminen on suurelta osin viimeistelyä. Merivesipumppaamoakin päästään kesän aikana pellittämään. Turpiinilaitoksella komponenttien ja laitteistojen asennuksissa on paikoin edetty jo asennustarkastuksiin, mikä merkitsee lähitulevaisuudessa vastuun siirtoa niiden osalta käyttöönotto-organisaatiolle.

Tämän hetken hyvästä edistymästä huolimatta alkuperäisen aikataulun mukaan toukokuun 1.5.2009 piti olla päivämäärä, jolloin Olkiluoto 3 on kaupallisessa sähköntuotannossa. OL3-projektia ovat pitkittäneet viiveet suunnittelutyössä sekä rakentamisen suunniteltua hitaampi eteneminen. Suunnittelun pullonkaulat ovat nyt pääosin takanapäin, ja laitos valmistuu ripeässä tahdissa, vaikka mediassa on harhaanjohtavasti uutisoitu jopa työmaan sulkemisesta.

OL3-projekti työllistää tällä hetkellä noin 4 200 henkeä, jotka edustavat yli 50 kansallisuutta.

TVO lyhyesti   TVO:n viestintä   Uutiskirjeen toimittaja
         

TVO on suomalainen ydinvoimayhtiö, joka on jo yli 30 vuoden ajan tuottanut sähköä Suomelle kilpailukykyiseen hintaan, turvallisesti ja luotettavasti. Olkiluoto on ydinvoimaosaamisen keskus, jossa on syvällistä osaamista ja pitkäaikaista kokemusta sekä monipuolinen valmius myös neljännelle yksikölle.

 

Anna Lehtiranta
johtaja, viestintä ja yhteiskunta

Puhelin (02) 8381 5200
 

Susan Pietilä
tiedottaja

Puhelin (02) 8381 5205
Sähköposti viestinta@tvo.fi