Mitä kuuluu, Olkiluoto?

Kiitos hyvää, kevät on ollut työntäyteinen ja menestyksekäs. Taivaanrannassa, vuoden 2014 kohdalla, näkyy kuitenkin pilviä, jotka varjostavat ydinsähkön tuotannon tulevaisuutta.

Olkiluodon tuotantovuosi alkoi tehokkaasti.  Laitosyksiköt tuottivat suomalaisiin koteihin sähköä ja sitä kautta lämpöä ja valoa alkuvuoden hienosti ilman käyttöhäiriöitä. Siinä sivussa ylittyi 400 terawattitunnin kokonaistuotanto.

Huhtikuun lopussa jouduimme sitten testaamaan organisaation joustavuutta ja reagointikykyä kun ykkösyksikön generaattorissa havaittiin vesivuoto. Parissa päivässä analysoitiin tilanne, tehtiin laskelmat ja uudet suunnitelmat, ja käynnistettiin toukokuun lopulla alkavaksi suunniteltu vuosihuolto. Kiitos joustavien kumppaneiden, myös tarvittavat yli 600 vuosihuoltoammattilaista saatiin paikalle ja työt käynnistettiin rivakasti. Upea suoritus! Taas saatiin kerrottavaksi tarina, josta voimme olla ylpeitä.

Töitä on riittänyt myös työ- ja neuvottelupöytien ääressä. Olkiluoto 4 -hanke on edennyt tarjouskilpailuvaiheeseen. Olemme samanaikaisesti käynnistäneet laitostoimittajaehdokkaiden kanssa suunnittelun, jolla varmistamme, että tarjottavat laitostyypit täyttävät kaikki suomalaiset turvallisuusvaatimukset ja ovat rakennettavissa Olkiluotoon.

Ydinvoimainvestointi on iso ja sen takaisinmaksuaika pitkä. Toteutuakseen se vaatii paitsi päättäjien myös kansalaisten hyväksynnän. TNS Gallupin tekemän haastattelututkimuksen uudet tulokset osoittavat, että suomalaisten luottamus ydinvoimaan on vakaata: 42 prosenttia suhtautuu ydinvoimaan myönteisesti ja 23 prosenttia kielteisesti.

Mutta ne pilvet. Niitä on kerääntynyt yllemme suunniteltujen uusien verojen muodossa. Suomen hallitus kaavailee ottavansa vuoden 2014 alusta käyttöön hiilidioksidipäästöttömän ydin- ja vesivoiman tuotantoon kohdistuvan 170 miljoonan euron veron.

TVO:n omistajille, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, suunniteltu vero on turmiollinen, sillä se uhkaa nostaa Olkiluodon sähkön hintaa jopa 15 - 30 prosenttia. Vientiteollisuudelle verosta aiheutuisi lisäkustannuksia, jotka merkittävällä tavalla heikentäisivät yritysten kilpailukykyä ja vaarantaisivat siten suomalaisia työpaikkoja. Moni kuntien omistamista energiayhtiöistä hinnoittelee sähkönsä edullisesti alueen asukkaille, palveluille ja teollisuudelle. Toteutuessaan uusi vero johtaisi hinnankorotuksiin tai aiheuttaisi painetta kuntaverotuksen kiristämiseen.

Olkiluodon kevät on täynnä saavutuksia, joiden myötä TVO:lla on entistäkin paremmat edellytykset toteuttaa täysimääräisesti tulevien vuosien hankkeet. Optimistisesti jaksamme uskoa, että omistajamme voivat jatkossakin luottaa siihen, että niiden toimintaedellytykset säilyvät sellaisina, että niillä on varaa investoida ja palvella suomalaista yhteiskuntaa hinnaltaan vakaan sähkön avulla.

Anna Lehtiranta
Johtaja, Yhteiskunta-osasto, TVO

 
Ympäristön seurannan rutiinit perusta luottamukselle

  TVO:n yhtenä arvona on avoimuus. Yhtiö kertoo avoimesti muun muassa toiminnan aiheuttamista ympäristövaikutuksista, ei vain lupien edellyttämille viranomaisille, vaan kaikille niistä kiinnostuneille kansalaisille. Lue lisää
 
Suomen stressitestiraportin kattavuus, läpinäkyvyys ja avoimuus saivat kiitosta

  Euroopan ydinturvallisuus-viranomaisten ryhmän ENSREG:n mukaan niin sanotut stressitestit on tehty perusteellisesti. Eurooppalaisten ydinvoimalaitosten stressitestien yhteenvetoraportti julkistettiin 26.4.2012.
Lue lisää
 
OL3:n toimistorakennus syksyllä toimintavalmiudessa

<empty>   Huhtikuun loppupuolella vietettiin OL3-työmaalle rakentuvan toimistorakennuksen harjannostajaisia.
Lue lisää
 
Uutisia Olkiluodosta

 

Olkiluodon VLJ-luola ollut käytössä 20 vuotta
Lue lisää

TVO aloitti vuosihuollot Olkiluoto 1:n huoltoseisokilla
Lue lisää

TVO saavutti historiallisen 400 terawattitunnin sähköntuotannon rajan
Lue lisää

 
Ydinenergia-alalle tarvitaan 2 400 uutta osaajaa

  Ydinenergia-alan osaamistyöryhmä selvitti ydinvoima-alan pitkän aikavälin koulutus- ja tutkimustarpeita Suomessa. Lue lisää

 
USA:an ensimmäiset uudet ydinvoimalaitosyksiköt yli 30 vuoteen
 

Yhdysvaltain ydinvoimalaitoksia valvova viranomainen (US Nuclear Regulatory Commission, NRC) on antanut ensimmäiset luvat uusien ydinvoimalaitosyksiköiden rakentamiselle yli 30 vuoteen.
Lue lisää

 
Kanadaan neljä uutta ydinvoimalaitosyksikköä
 

Kanadan luonnonvaraministeri on hyväksynyt Ontario Power Generationin (OPG) suunnitelmat neljästä uudesta reaktorista Darlingtonin ydinvoimalaitokselle lähelle Torontoa. Lue lisää

 
Bulgariaan uusi ydinvoimalaitosyksikkö
 

Bulgarian hallitus on tehnyt periaatepäätöksen seitsemännen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta. Lue lisää

 
Liettuan ydinvoimaprojekti etenee
 

Liettua ja japanilainen Hitachi ovat allekirjoittaneet toimilupasopimuksen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta Visaginasiin. Lue lisää

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
TVO lyhyesti   TVO:n viestintä   Uutiskirjeen toimittaja
         

TVO on suomalainen ydinvoimayhtiö, joka on jo yli 30 vuoden ajan tuottanut sähköä Suomelle kilpailukykyiseen hintaan, turvallisesti ja luotettavasti. Olkiluoto on ydinvoimaosaamisen keskus, jossa on syvällistä osaamista ja pitkäaikaista kokemusta sekä monipuolinen valmius myös neljännelle yksikölle.

 

Anna Lehtiranta
johtaja, Yhteiskunta

Puhelin (02) 8381 5200
 

Susan Pietilä
tiedottaja

Puhelin (02) 8381 5205
Sähköposti viestinta@tvo.fi