Numero 02/2011 Tiistai 7.6.2011  

Hyvästit lämpenemisen hidastamiselle?

Vielä muutama viikko sitten uskoin ja luotin siihen, että ilmastonmuutoksen hillintä on yksi eurooppalaisen energiapolitiikan perustavoitteista.  Nyt olen huolissani seurannut hätäisesti tehtyjä päätöksiä, jotka uhkaavat kasvattaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Energiantuotanto on merkittävin hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja Euroopassa. Siksi nyt tehtävillä energiaratkaisuilla on kauaskantoiset seuraukset.

Vai onko käynyt niin, että ilmastonmuutoksesta on tullut kestoaihe, joka on menettänyt kiinnostavuutensa? Kovin vähän ainakin näkyy pohdintaa siitä, millaisia vaikutuksia ilmaston lämpenemisellä saattaa olla. Ei auta, että ilmastoasiantuntijat piirtävät kuvaa, jossa ehkä vielä tällä vuosisadalla elinympäristömme muuttuu tunnistamattomaksi ja ihmiskunta kohtaa sopeutumishaasteen, jollaista ei ole maailmanhistoriassa koskaan ennen koettu.


Eurooppalaisen energiapolitiikan tavoitteena on pitkään ollut päästötön energiantuotanto. Päätöksiä on ohjannut seuraavanlainen prioriteettilista:

  • tuotannon ilmastovaikutukset, eli CO2-päästöjen määrä ja niiden vähentäminen
  • tuotantovarmuus, eli se, että sähköä on kaikkialla saatavilla silloin kun sitä tarvitaan
  • omavaraisuus, eli tuontiriippuvaisuuden vähentäminen
  • tuotantokustannukset, eli kustannustehokkuus ja sähkön hinta kuluttajille.

Kohtalon ivaa on, että samana päivänä kun kansainvälinen energiajärjestö IEA julkaisi tilastonsa, jotka näyttävät maailman hiilidioksidipäästöjen kasvavan nopeasti, Saksa julkaisi päätöksensä luopua ydinvoimasta. Siis siitä energiamuodosta, jonka tuotannosta ei synny hiilidioksidipäästöjä ja joka on tuotantovarmaa sekä kustannustehokasta.

VTT:n Energy Visions 2050 -hanke on laskenut erilaisia skenaarioita ja hahmottanut energian tuotantomuotoja, joilla ilmaston lämpeneminen voidaan pysäyttää kahteen asteeseen riittävän nopeasti, jotta merkittäviin mittakaavoihin yltävältä ilmastonmuutokselta vältyttäisiin. VTT päätyy suosittamaan monipuolista energiantuotannon valikoimaa, jossa fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähennetään samalla kun tuulta ja ydinvoimaa lisätään. Aurinko tulee avuksemme vuosisadan loppupuolella.

Tietoa meillä siis on päätöksenteon tueksi, luulon varaan ei tarvitse rakentaa. Osaamistakin löytyy ja innovatiivisuutta uuden luomiseksi. Toivon, että pelot eivät pääse liiaksi ohjaamaan valintoja ja realismi pitää huolen siitä, että rakennamme kestävän kehityspolun siihen maailmaan, jossa jälkipolvemme elää.

Anna Lehtiranta
Johtaja, Yhteiskuntaosasto

 
Turvallisuusselvitykset lisäävät luottamusta

  Kulunut kevät on ollut ydinvoima-alalla poikkeuksellisen aktiivisen keskustelun aikaa. Keskustelu on tietenkin aina hyvä asia, mutta tällä kertaa tapahtumat, joista keskustelu on saanut alkunsa, ovat olleet poikkeuksellisen traagisia.
Lue lisää
 
Olkiluodon laitosyksiköt entistäkin turvallisemmiksi

  Olkiluodon ydinvoimalaitoksen jätehuollon perusperiaatteena on ehkäistä jätteiden syntyä ja edistää niiden hyötykäyttöä. Radioaktiiviset jätteet eristetään elollisesta luonnosta kunnes niiden radioaktiivisuus on vähentynyt haitattomalle tasolle.
Lue lisää
 
Janne Mokka OL4-projektin johtoon

 

Teollisuuden Voima Oyj:n hallitus on nimittänyt DI Janne Mokan yhtiöön perustettavan uuden OL4-osaston johtajaksi. Mokka siirtyy tehtävään TVO:n Tekniikka-osaston johtajan paikalta ja jatkaa uudessa tehtävässään TVO:n johtoryhmässä.

OL4-hankkeen valmistelu on edennyt kilpailu- ja suunnitteluvaiheeseen. TVO on vahvistamassa hankkeen resursointia, ja nyt oli aika organisoida projekti omaksi osastokseen. Suunnitteilla oleva uusi ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto 4 sai valtioneuvostolta myönteisen periaatepäätöksen toukokuussa 2010, ja eduskunta vahvisti sen heinäkuussa 2010.
Lue lisää

 
OL3:n reaktorirakennuksen suojakupoli valmistui toukokuussa

  Olkiluoto 3 -laitosyksikön reaktorirakennuksen ulomman kupoliosan viimeinen valu valmistui perjantaina 27.5. Reaktorirakennuksen ulkohalkaisija on noin 57 metriä ja rakennuksen kokonaiskorkeus maanalaiset tilat mukaan luettuna noin 70 metriä. Ulomman kupoliosan raudoitustyöt aloitettiin viime marraskuussa, kun sisempi suojarakennus oli saatu esijännitettyä.
Lue lisää
 
   
TVO:n historian laajin vuosihuolto valmistui
 

Olkiluoto 2:n tämänkertainen vuosihuolto oli TVO:n historian tähän mennessä laajin. Turvallisuus parani modernisointien ansiosta entisestään, ja laitosyksikön nettosähköteho kasvoi noin 20 megawattia turbiinilaitoksen hyötysuhteen parantuessa. Olkiluoto 1:llä vastaavanlainen suuri vuosihuolto oli viime vuonna. Uudistushankkeen kokonaiskustannus oli noin 160 miljoonaa euroa. 

Olkiluoto 2:n vuosihuollon pituus oli lähes neljä viikkoa. Sen merkittävimpiä töitä olivat matalapaineturbiinien, lauhduttimen sisäpuolisten väliottohöyrylinjojen, generaattorin ja sen jäähdytysjärjestelmän sekä lauhteenpuhdistuksen automaation, päähöyrylinjojen sisempien eristysventtiilien, pienjännitekojeistojen ja päämerivesipumppujen uusinnat. Uudet turbiinit mahdollistavat osaltaan laitosyksikön korkean käytettävyyden pitkillä huoltoväleillä sekä alentavat kunnossapitokustannuksia. Turbiinilaitoksen hyötysuhteen paraneminen lisäsi laitosyksikön nettosähkötehoa noin 20 megawattia ilman reaktorin polttoainetehon lisäystä. Saman verran lisätehoa saatiin viime vuonna Olkiluoto 1:n uudistustöiden tuloksena.
Lue lisää
 

 
TVO arvostaa sidosryhmäyhteistyötä
 

TVO:n tavoitteena on lisätä yleistä tietoisuutta ydinsähkön turvallisuudesta, tarpeellisuudesta, ominaisuuksista ja ympäristövaikutuksista.
– Haluamme lisätä keskinäistä luottamusta tukemalla avointa, vastuullista ja korkeiden eettisten periaatteiden ohjaamaa vuorovaikutusta kaikkien sidosryhmien kanssa lähialueella ja suomalaisessa
yhteiskunnassa, viestintäjohtaja Anna Lehtiranta kertoo.
Lue lisää

 
 
 
TVO lyhyesti   TVO:n viestintä   Uutiskirjeen toimittaja
         

TVO on suomalainen ydinvoimayhtiö, joka on jo yli 30 vuoden ajan tuottanut sähköä Suomelle kilpailukykyiseen hintaan, turvallisesti ja luotettavasti. Olkiluoto on ydinvoimaosaamisen keskus, jossa on syvällistä osaamista ja pitkäaikaista kokemusta sekä monipuolinen valmius myös neljännelle yksikölle.

 

Anna Lehtiranta
johtaja, Yhteiskunta

Puhelin (02) 8381 5200
 

Susan Pietilä
tiedottaja

Puhelin (02) 8381 5205
Sähköposti viestinta@tvo.fi