Halukkuutta ydinvoimainvestointeihin löytyy edelleen

Viime aikojen energiakeskustelussa huoli ilmastonmuutoksesta näyttää olevan hiipumassa. Sen sijaan niin poliitikot kuin mediakin ovat pitäneet yllä yleistä poliittis-taloudellista keskustelua. Monessa kommentissa on kyseenalaistettu ydinvoiman kannattavuus ja perusvoiman tarve tulevaisuudessa.

Julkinen huoli ydinvoiman kannattamattomuudesta on kuitenkin turha. Suomessa ydinvoimaa rakennetaan ja käytetään yksityisellä rahalla, eikä siihen käytetä veronmaksajilta kerättäviä tukiaisia. Ydinvoimayhtiöt vastaavat aiheuttamistaan kustannuksista itse. Jos ydinvoima ei ole kannattavaa, niin ei siihen silloin myöskään investoida.

Sähkön tarvetta ei kyseenalaisteta. Kysymys on siis tuotantomuotojen välisestä kilpailukyvystä. Siitä, millä keinoin sähköä tuotetaan kustannustehokkaasti ja ilmastoystävällisesti niin, että meillä on sitä aina riittävästi käytettävissämme.


Ydinvoima on tärkeää erityisesti silloin, kun halutaan vähentää hiilidioksidipäästöjä. Suomen energiapolitiikka tavoittelee päästöttömyyttä, ja näissä suunnitelmissa ydinvoimalla on merkittävä rooli. Ydinvoiman kilpailukykyä luo myös se, että se on pitkän tuotantovaiheen aikana vakaata ja ennustettavaa sekä tuotantomäärältään että kustannuksiltaan. Ydinsähkö on perusvoimaa, jota tarvitaan turvaamaan säistä riippumaton jatkuva sähkönsaanti.

TVO tuottaa sähköä omakustannushintaan omistajilleen, suomalaiselle teollisuudelle ja energiayhtiöille, joita omistaa myös 133 suomalaista kuntaa. Teollisuus tarvitsee omaa, kustannustehokasta sähköä kilpailukykynsä säilyttämiseksi. Energiayhtiöt hyötyvät omasta tuotannosta kansalaisten sähköntarpeen tyydyttäjänä.

Käynnissä olevat uudet ydinvoimahankkeet osoittavat, että halukkuutta ydinvoimainvestointeihin löytyy edelleen. Uudet rakennushankkeet antavat töitä tuhansille yrityksille ja kymmenille tuhansille työntekijöille. Valmistuttuaan laitokset vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja parantavat energiaomavaraisuutta sekä Suomen kauppatasetta.

Olisi onnetonta, jos investointiympäristömme muuttuisi sellaiseksi, että ilmastonmuutosta hillitseviä energiainvestointeja ei Suomeen enää kannattaisi tehdä.

Anna Lehtiranta
Johtaja, Yhteiskuntaosasto

 
TVO:n investoinnit laitosturvallisuuteen jatkuvat

<empty>   TVO on jatkanut investointejaan käyvien laitosyksiköiden OL1:n ja OL2:n turvallisuuden kehittämiseksi. Investointeja on tehty jatkuvan parantamisen hengessä, vaikka Olkiluodon laitosyksiköt ovat monella mittarilla mitattuna maailman huippua.
Lue lisää
 
Ajankohtaista energiapolitiikasta

  Valtioneuvosto julkisti kansallisen energia- ja ilmastostrategian maaliskuun lopulla. Ydinvoima on vahvasti mukana strategiassa. Suurin yksittäinen päästöjä vähentävä tekijä on oletettu ydinvoimalaitosten valmistuminen periaatepäätöslupien mukaisesti. Lue lisää
 
Tapahtumarikas alkuvuosi OL3-työmaalla

  OL3-laitosyksiköllä siirrytään työvaiheesta toiseen. Veronumero otettiin käyttöön maaliskuun alussa. Myös työmaan työturvallisuustaso on pysynyt hyvänä. OL3-laitosyksikön rakentaminen edistyy monella rintamalla.
Lue lisää
 
Olkiluoto kiinnostaa kansainvälisiä vieraita ja mediaa

  Kansainvälinen kiinnostus Olkiluotoon on pysynyt korkealla koko kevään. Ulkomaalaisia vierailijoita on kiinnostanut OL3-työmaan lisäksi erityisesti käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus ja Posivan maanalainen tutkimustila ONKALO. Lue lisää

 
TVO mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa
 

TVO:lle palkataan vuosittain 150–200 yli 16-vuotiasta nuorta kesätöihin. Taloussuhdanteiden vaihdellessa myös kesätöiden määrät ovat vaihdelleet vuosittain. Kesätyön ei kuitenkaan pitäisi olla se, josta ensimmäisenä leikataan vaikeina aikoina. TVO on palkannut suhdanteista huolimatta saman määrän kesätyöntekijöitä joka vuosi. Kiinnostus kesätyöskentelyyn TVO:lla oli tänäkin vuonna suurta, sillä hakijoita oli noin 930. Lue lisää

 
EU-maat tähdentävät ydinvoiman ilmastoroolia
 

Britannia, Bulgaria, Tsekki, Suomi, Ranska, Unkari, Liettua, Alankomaat, Puola, Romania, Slovakia ja Espanja ovat jättäneet yhteisen julkilausuman eri teknologioiden tasapuolisesta kohtelusta EU:ssa tulevaisuuden ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Lue lisää

 
Yhdysvallat rakentaa lisää ydinvoimaa
 

Uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen on virallisesti alkanut pohjalaatan valutöillä VC Summerin laitospaikalla Etelä-Carolinassa Yhdysvalloissa. Uusi, rakennettava ydinvoimalaitosyksikkö on ensimmäinen USA:ssa 30 vuoteen. Lue lisää

 
 
 
TVO lyhyesti   TVO:n viestintä   Uutiskirjeen toimittaja
         

TVO on suomalainen ydinvoimayhtiö, joka on jo yli 30 vuoden ajan tuottanut sähköä Suomelle kilpailukykyiseen hintaan, turvallisesti ja luotettavasti. Olkiluoto on ydinvoimaosaamisen keskus, jossa on syvällistä osaamista ja pitkäaikaista kokemusta sekä monipuolinen valmius myös neljännelle yksikölle.

 

Anna Lehtiranta
johtaja, Yhteiskunta

Puhelin (02) 8381 5200
 

Susan Pietilä
tiedottaja

Puhelin (02) 8381 5205
Sähköposti viestinta@tvo.fi