Numero 01/2008 l Keskiviikko 2.4.2008

Ydinterveisiä Olkiluodosta,

Teollisuuden Voima on arvomaailmansa mukaisesti kertonut avoimesti eri sidosryhmille toiminnastaan Olkiluodossa. Perinteisinä uutiskanavina ovat olleet erilaiset julkaisut, lehdet ja TVO:n internetsivut (www.tvo.fi), jotka hiljattain uusittiin. Sähköisen tiedonvälityksen tarpeita silmälläpitäen olemme alkaneet julkaista Teollisuuden Voiman uutiskirjettä, jonka ensimmäinen numero on nyt luettavanasi. Pyrkimyksenämme on välittää näiden sähköisten uutiskirjeiden kautta ajankohtaista tietoa yhtiöstämme. Lue lisää

Toivotan Sinulle hyvää kevättä ja mielenkiintoisia lukuhetkiä julkaisujemme parissa!

Pertti Simola
Toimitusjohtaja, TVO

OL3 – ajankohtaista huhtikuussa 2008

Työmaavahvuus on OL3:lla nyt noin 2 800. Keskitalven hiljaisemman ajanjakson jälkeen vahvuus on jälleen nousussa, kun asennustyöt lisääntyvät. Rakentamisen osalta henkilömäärä ei tule enää kasvamaan. Työmaavahvuudesta noin 800 on suomalaisia, samoin puolalaisia. Seuraavia suuria kansallisuusryhmiä ovat mm. saksalaiset, ranskalaiset, slovakialaiset ja virolaiset.

Työmaalla valetun betonin määrä on noin 113 000 kuutiometriä. Reaktorilaitoksella suojarakennuksen ulkoseinämän toisen valuosan raudoitustyöt jatkuvat, seinää on nyt valettu yksi kolmasosa. Lue lisää

Ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä

TVO on luovuttanut Olkiluotoon mahdollisesti rakennettavaa neljättä ydinvoimalaitosyksikköä koskevan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen eli YVA-selostuksen yhteysviranomaisena toimivalle työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) 14.2.2008. YVA-selostus laadittiin YVA-ohjelman ja siitä annettujen lausuntojen mukaisesti.

YVA-selostuksessa on tarkasteltu sähköteholtaan noin 1000 – 1800 MW:n ja lämpöteholtaan noin 2800 – 4600 MW:n suuruisen ydinvoimalaitosyksikön rakentamista Olkiluotoon. Ympäristövaikutusten arviointityön tulokset on koottu ympäristövaikutusten arviointiselostukseen. Lue lisää

TVO:n viestintä

Uutiskirjeen toimittaja: tiedottaja Susan Pietilä

Puh:
Sähköposti:

(02) 8381 5205
tiedotus@tvo.fi