Mihin menet maailma, ja millaisella energialla?

Uutisten lukijaa kylmää. Elämme aikoja, jolloin kansainvälinen talouskehitys etenkin euromaissa heijastuu talouspolitiikan välityksellä lähes kaikkeen päätöksentekoon. Talouskriisin syvetessä hallitukset neuvottelevat säästötoimista ja verokertymän lisäyksistä lähes kaikissa euromaissa. Myös energiapolitiikkaa ja -päätöksiä tehdään epätietoisuuden ilmapiirissä.

Energiateollisuus on kuitenkin toimiala, joka investoi ja rakentaa uutta. Tänäkin vuonna Suomessa investoidaan energiahuoltoon noin kaksi miljardia euroa, tuplasti sen, mihin lähimmäksi pääsevä teollisuudenala yltää. Suomen uusien ydinvoimalaitosinvestointien lisäksi ydinvoiman uudishankkeet ovat edenneet myös muissa maissa. Maailmalla on tällä hetkellä yli 150 hanketta suunnitteluvaiheessa ja 64 laitosyksikköä rakenteilla.

Fukushiman onnettomuus oli tärkeä muistutus, että asioita voi ja pitää tehdä aina paremmin. Stressitestien tekeminen jatkuu ja laitosparannuksia on jo aloitettu, eivätkä vaikutukset ydinvoiman yleiseen hyväksyttävyyteen olleet lopulta lyhyen notkahduksen jälkeen kovin suuret.

Euroopan komissio julkaisi vuoden lopulla energian tiekartan, jonka eri skenaariot ulottuvat vuoteen 2050 saakka. Tiekartassa sähkö esitetään merkittävänä keinona lisätä energiatehokkuutta. Vaikka energian kokonaiskulutus Euroopassa tulee laskemaan, niin sähkön kulutuksen arvioidaan kasvavan noin neljänneksen vuoteen 2050 mennessä.

Energiatiekartasta voi lukea, että ydinvoimaa eniten sisältävät skenaariot johtavat alimpiin kustannuksiin ja kuluttajahintoihin. Tiekartassa todetaan myös ydinvoiman merkittävä rooli hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä energiantuotannosta.

Viime vuonna Suomessa kulutettiin sähköä hitusen edellisvuotta vähemmän, 84,4 miljardia kilowattituntia. Vuoden alkupuoliskolla teollisuuden suhdanteet sekä kylmä talvi kasvattivat sähkön kulutusta, mutta syksyllä talouden laskusuhdanne sekä lämmin syksy käänsivät kulutuksen laskuun. Sähkön tuonti kasvoi kuitenkin 32 prosenttia edellisvuodesta. Eikä taloustilanne ole muuksi muuttanut sitä tosiasiaa, että meidän täytyy lähivuosien aikana korvata erityisesti ikääntyviä fossiilisia polttoaineita käyttäviä tuotantolaitoksia.

Tarvitsemme siis lisää päästötöntä sähköntuotantoa. Ydinvoiman rakentaminen ja tuotanto toteutuvat ilman valtion tukea, mutta tuotantokapasiteetin rakentamiseen liittyvät investoinnit ovat suuria ja takaisinmaksuajat pitkiä. Tahdon luottaa siihen, että Suomen tähän asti pitkäjänteinen politiikka jatkuu, ja että kasvuun investoiva teollisuus ja energiayhtiöt voivat jatkossakin luottaa siihen, että toimintaedellytykset Suomessa säilyvät vakaina ja ennustettavina vähän pidemmällekin kuin yhden vaalikauden tai talouden suhdanteen yli.

Jarmo Tanhua
Toimitusjohtaja, TVO

 
OL4-investointi ja historian suurin vuosihuolto vauhdittivat hyvää tuotantovuotta

  Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) ydinvoimalaitoksen Olkiluoto 2 -laitosyksiköllä tehtiin vuonna 2011 voimalaitoksen historian suurin vuosihuolto. Lisäksi TVO:n omistajat tekivät loppuvuodesta päätöksen investoida OL4-hankkeen kilpailu- ja suunnitteluvaiheeseen 300 miljoonaa euroa. Lue lisää
 
Ilmastopolitiikka täyttää 20 vuotta

  Ilmastonmuutos nousi kansainväliseen politiikkaan ja suuren yleisön tietoisuuteen Rio de Janeirossa vuonna 1992 järjestetyssä YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa.
Lue lisää
 
Posivalle väkivahva porakone

  Posiva Oy, joka vastaa omistajiensa TVO:n ja Fortum Power and Heat Oy:n käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta, on saanut käyttöönsä varsinaisen tehoporakoneen. Lue lisää
 
OL3:n betonityöt melkein valmiit

  OL3-työmaalla on edistytty useilla eri kohteilla. Työmaalla on valettu tällä hetkellä betonia yli 320 000 m3, mikä tarkoittaa, että yli 99 % betonitöistä on tehty. Laitosyksikön julkisivutyöt ovat myös käynnissä sekä reaktori- että turbiinilaitoksella.
Lue lisää

 
Muutoksia maailman reaktoreissa
 

Vuoden 2011 aikana otettiin käyttöön kuusi uutta ydinreaktoria ja 13 suljettiin lopullisesti, vain yksi näistä sulkemisista oli etukäteen suunniteltu. Lue lisää

 
Ydinvoiman kannatus noussut Isossa-Britanniassa
 

Ydinvoiman kannatus on tammikuussa julkistetun Ipsos MORI -tutkimusyrityksen tekemän mielipidemittauksen mukaan noussut vuoden 2011 kesän jälkeen voimakkaasti.
Lue lisää


 
Espanja valinnut paikan käytetyn polttoaineen välivarastolle
 

Espanjan keskiosissa, Cuencan provinssissa, sijaitseva Villar de Cañasin kaupunki on vuoden 2011 lopulla valittu käytetyn polttoaineen ja muun korkea-aktiivisen jätteen välivaraston sijoituspaikaksi. Lue lisää


 
Ranskan ydinjätteen loppusijoitushankkeessa edetään
 

Ranskalainen ydinjäteyhtiö Andra on allekirjoittanut kuusivuotisen sopimuksen kahden energiayhtiön, Tecnipin ja Ingéropin, muodostaman konsortion Gaiyan kanssa korkea- ja keskiaktiivisen jätteen varaston suunnittelemisesta. Lue lisää

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
TVO lyhyesti   TVO:n viestintä   Uutiskirjeen toimittaja
         

TVO on suomalainen ydinvoimayhtiö, joka on jo yli 30 vuoden ajan tuottanut sähköä Suomelle kilpailukykyiseen hintaan, turvallisesti ja luotettavasti. Olkiluoto on ydinvoimaosaamisen keskus, jossa on syvällistä osaamista ja pitkäaikaista kokemusta sekä monipuolinen valmius myös neljännelle yksikölle.

 

Anna Lehtiranta
johtaja, Yhteiskunta

Puhelin (02) 8381 5200
 

Susan Pietilä
tiedottaja

Puhelin (02) 8381 5205
Sähköposti viestinta@tvo.fi