Numero 01/2011 l Keskiviikko 16.2.2011  

Uraaniveron perusteet ontuvat

Oli suorastaan hämmentävää lukea uraaniveron käyttöönottoa pohtineiden selvitysmiesten, Pellervon taloustutkimuksen toimitusjohtaja Pasi Holmin ja Helsingin yliopiston professori Markku Ollikaisen, uraaniveroon liittyviä perusteita ja johtopäätöksiä. Selvitysmiehet luovuttivat raporttinsa helmikuun alkupuolella elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle.

Uraaniverolle oli löydetty varsin omituinen veroperuste: tuotantoon ja käytetyn polttoaineen varastointiin liittyy äärettömän pieni onnettomuusriski peruuttamattomine vaikutuksineen. Tämä perusteon jo lähtökohtaisesti väärä, sillä äärettömän pienen vakavan onnettomuuden varalta samoin kuin suurempienkin onnettomuuksien varalta on jo olemassa kattava ydinvastuulainsäädäntö. Se kattaa onnettomuusriskit - suuret ja pienet. Laki on eduskunnan käsittelyssä ja sen mukaan voimayhtiöiden vastuumäärää kasvatetaan entisestään. Vielä oudompaan valoon tämä peruste tulee sitä kautta, että uraaniveroa on esitetty myös Olkiluoto 3 -laitosyksikölle, jonka suunnittelussa ja rakentamisessa on otettu huomioon uudet turvallisuusvaatimukset ja jossa jo lähtökohtana on se, että peruuttamattomia ympäristövaikutuksia ei synny. Turvallisuuden kannalta onkin parempi käyttää kymmenet - sadat miljoonat eurot uuden laitosyksikön rakentamisvaiheessa kuin kattamaan valtion budjettivajetta.

Toisena perusteena selvitysmiehet pitävät sitä, että ydinvoimayhtiöt saavat EU:n ilmastopolitiikan kautta ilmaista voiton lisää. TVO toimii ns. Mankala -periaatteella, jonka mukaisesti TVO toimittaa sähkön omistajilleen omakustannushintaan omistusosuuksien suhteessa. Kaikki mahdolliset lisäkustannukset, kuten esitetty uraanivero, menevät suoraan TVO:n omistajien maksettaviksi omistussuhteiden mukaisesti. Ei ole syntynyt voiton lisää, mitään sadan tai kahden sadan miljoonan kassaa, josta vero voitaisiin ottaa ilman, että sillä olisi omat seurausvaikutuksensa omistajille. Vero heikentäisi teollisuusyritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Toisen omistajakunnan, sähköyhtiöiden, kautta osa verosta suurella todennäköisyydellä lankeaisi kuluttajien maksettavaksi. Sähkön hinta kallistuisi veron seurauksena.

Selvitysmiehet ovat väärässä myös johtopäätöksessään, että kaavailtu uraaniveromalli ei vaarantaisi tulevien voimalaitosinvestointien kannattavuutta eikä ratkaisevasti vähentäisi ilmastopoliittisia kannustimia hiilivapaaseen energiantuotantoon. Ydinvoimalaitosyksiköiden periaatepäätösprosessista on kulunut reilu puoli vuotta ja toimintaympäristöä ollaan jo nyt merkittävästi heikentämässä. Kun suurta pääomaintensiivistä investointia harkitaan, on päätöshetkellä voitava luottaa siihen, että yllättävät lisäkustannukset, jollainen uraanivero olisi, eivät vie pohjaa pois koko tuotannon kannattavuudelta.  

Uraaniverosta on puhuttu maltillisena ja samanaikaisesti laskelmissa vilahtelevat 100 ja 200 miljoonan suuruiset summat. TVO:n osuus tuosta verosta olisi noin kolme neljäsosaa. Vertailuna voisi todeta, että TVO-konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 305 miljoonaa euroa.  Kaavailtua veroa ei voi pitää maltillisena vaan sitä voi vain kauhistella ja toivoa, että se ei koskaan realisoituisi.

Anneli Nikula
Johtava asiantuntija
Olkiluodossa on käynnissä suurten projektien vuodet

  Olkiluodon ydinvoimalaitoksen jätehuollon perusperiaatteena on ehkäistä jätteiden syntyä ja edistää niiden hyötykäyttöä. Radioaktiiviset jätteet eristetään elollisesta luonnosta kunnes niiden radioaktiivisuus on vähentynyt haitattomalle tasolle. Tavoitteena radioaktiivisten aineiden päästöjen hallinnassa on aina alittaa selvästi sekä viranomaisten asettamat rajat että viranomaisrajoja tiukemmat TVO:n itse asettamat tavoitteet.
Lue lisää
Tehokasta jätteiden lajittelua ja vähäiset päästöt

  Olkiluodon ydinvoimalaitoksen jätehuollon perusperiaatteena on ehkäistä jätteiden syntyä ja edistää niiden hyötykäyttöä. Radioaktiiviset jätteet eristetään elollisesta luonnosta kunnes niiden radioaktiivisuus on vähentynyt haitattomalle tasolle. Tavoitteena radioaktiivisten aineiden päästöjen hallinnassa on aina alittaa selvästi sekä viranomaisten asettamat rajat että viranomaisrajoja tiukemmat TVO:n itse asettamat tavoitteet.
Lue lisää
Reaktorilaitoksen pääkiertopiirin pääkomponentit asennettu Olkiluoto 3:lla

 

Asennukset etenevät Olkiluoto 3:lla (OL3) hyvää vauhtia. Viimeisten kuukausien aikana pääkiertopiiri on putki putkelta täydentynyt ja viimein tammi-helmikuun vaihteessa viimeinen höyrystinkin nostettiin bunkkeriinsa. Asennustahti ei tämän myötä silti hidastu ja OL3:lla on nyt asennusten vilkkain vaihe meneillään. Tahti jatkuu reaktorilaitoksella varmasti yli kesän.
Lue lisää

 
   
Ydinsähköä tuotetaan ympäri maailmaa
  Vuonna 2010 oli käynnissä 442 ydinvoimalaitosyksikköä eri puolilla maailmaa. Uusia ydinvoimalaitoksia eri puolille on parhaillaan rakenteilla kaikkiaan 65.

Sähköä tuotetaan ydinvoimalla tällä hetkellä 30 eri maassa. Kaikkien ydinvoimalaitosten yhteenlaskettu nettosähköteho vuoden 2011 tammikuun puoleenväliin mennessä oli noin 375 gigawattia (375 000 megawattia). Maailmalla käynnissä olevista ydinvoimalaitosyksiköistä suurin osa on yli 20 vuotta toiminnassa olleita.

Eniten ydinvoimalaitosyksiköitä on Yhdysvalloissa, yhteensä 104. Toista sijaa pitää Ranska 58 laitosyksiköllään ja kolmantena on Japani, jossa sähköä tuotetaan 54 yksikön voimin. Suuria ydinvoimamaita ovat lisäksi Venäjä, Etelä-Korea ja Intia, joissa tällä hetkellä on käytössä kymmeniä ydinreaktoreita ja lisäksi kaikissa näissä maissa on myös rakenteilla lisää ydinvoimayksiköitä. Ydinsähkö on tärkeä osa sähköntuotantoa monessa maassa. Esimerkiksi Ranska tuotti sähköstään vuonna 2009 ydinvoimalla 75,2 %. Samaan aikaan Suomen ydinsähköntuotanto oli noin 33 prosenttia.

Uusia ydinvoimalaitosyksiköitä on rakenteilla 16 maassa yhteensä 65. Kiinassa on rakenteilla 26 ydinvoimayksikköä, Venäjällä 11 ja Intiassa 6 yksikköä. Kaikkiaan uutta nettosähköntuotantokapasiteettia rakenteilla olevista 65 ydinvoimalaitoksesta on tulossa noin 62 GW.

 
 
TVO lyhyesti   TVO:n viestintä   Uutiskirjeen toimittaja
         

TVO on suomalainen ydinvoimayhtiö, joka on jo yli 30 vuoden ajan tuottanut sähköä Suomelle kilpailukykyiseen hintaan, turvallisesti ja luotettavasti. Olkiluoto on ydinvoimaosaamisen keskus, jossa on syvällistä osaamista ja pitkäaikaista kokemusta sekä monipuolinen valmius myös neljännelle yksikölle.

 

Anna Lehtiranta
johtaja, Yhteiskunta

Puhelin (02) 8381 5200
 

Susan Pietilä
tiedottaja

Puhelin (02) 8381 5205
Sähköposti viestinta@tvo.fi