× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  YHTIÖ  /  Hallinto ja johtaminen  /  Strategia

STRATEGIA

TVO:n strategia perustuu yhtiön missioon, visiotavoitteisiin ja liiketoimintamalliin sekä mittareihin, jotka suuntaavat TVO:n toimintaa. Arvot sekä arvoihin perustuva toimintaohje muodostavat johtamisen perustan. Ne linjaavat TVO:n vastuullisen liiketoiminnan periaatteet ja ohjaavat jokapäiväistä, tinkimätöntä turvallisuuskulttuuria noudattavaa, vastuullista työskentelyä.

TVO:n strategia kiteytyy visiotavoitteisiin, joita ovat turvallinen toiminta, tyytyväiset asiakkaat, onnistuneet projektit, kilpailukykyinen tekeminen ja hyvä työyhteisö. Strategisina käynnistäjinä toimivat toimintaympäristön muutosten ennakointi ja asiakaslähtöisyys, hyvä johtaminen, osaaminen ja yhdessä tekemisen meininki sekä arvojen ja turvallisuustavoitteiden mukainen toiminta. Tavoitteita mahdollistavat ja lisäarvoa luovat Olkiluoto-integraatio mukaan luettuna OL3-projektin valmistuminen ja käytön vakiinnuttaminen, Posivan loppusijoitushanke, OL1- ja OL2-laitosyksiköiden korkea käytettävyys ja ylläpito sekä henkilöstöresurssien, osaamisen ja kyvykkyyden varmistaminen sekä joustavat ja kustannustehokkaat rakenteet ja toimintatavat. Tyytyväiset asiakkaat, ennustettava ja kilpailukykyinen sähkön hinta ja vahva turvallisuusbrändi ovat strategiakauden 2020 tuloksia.

Strategiakuva_FI_ilman_reunoja.jpg

Vastuullisuusohjelma tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista

Yhteiskuntavastuu kiteytyy TVO:n yhteiskuntavastuupolitiikkaan ja sen toteuttamiseen vastuullisuusohjelman avulla. Vastuullisuusohjelman tavoitteet ja toimenpiteet tukevat TVO-konsernin strategisia tavoitteita sekä olennaisuusanalyysissä esiin nousseita sidosryhmille tärkeitä toimintaan liittyviä asioita.

Olennaisuusanalyysin avulla tunnistetaan TVO:n sidosryhmien ja liiketoiminnan kannalta merkityksellisimmät vastuullisuuteen vaikuttavat näkökohdat. Vuonna 2016 päivitetyn olennaisuusanalyysin mukaan TVO:n merkittävimmät vastuullisuuden näkökohdat ovat korkeatasoinen turvallisuuskulttuuri, hyvä työyhteisö, omistaja-arvon turvaaminen, hyvinvoinnin ja työpaikkojen luominen sekä ilmastotavoitteiden varmistaminen sekä vastuullinen liiketoiminta. Analyysi tehtiin yhtiön johdon, henkilöstön ja ulkoisten sidosryhmien keskustelujen ja mielipidetutkimuksista saadun tiedon perusteella. Vastuullisuusohjelmaa seurataan tiiviisti, ja sen tulokset on raportoitu kohdassa Vastuullisuusohjelma .