Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

    Riskienhallinta

    Riskienhallinta on keskeinen osa TVO -konsernin suunnittelua ja toimintaa. Riskienhallintaa ohjaavat yhtiön hallituksen hyväksymät riskienhallinnan periaatteet, jotka kuvaavat riskienhallinnan tarkoitusta ja tavoitteita.

    TVO:n riskienhallintaa kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Johtoryhmän alaisuudessa toimiva Riskienhallintaryhmä arvioi vuosittain riskienhallinnan tasoa ja tunnistaa kehityskohteita. Riskienhallinnan käytännön toteuttaminen on organisaatioyksiköiden tehtävänä ja vastuuna.

    Riskien tunnistamisen lähtökohtana ovat TVO:n liiketoiminnan tavoitteet. Riskit arvioidaan yhtenäisin toimintatavoin. Seurausten arvioinnissa huomioidaan taloudellisten vaikutusten lisäksi muun muassa riskin vaikutus turvallisuuteen, tuotantoon ja maineeseen.

    Vuonna 2013 TVO-konsernissa otettiin käyttöön riskienhallinnan tietojärjestelmä. Järjestelmän käyttöönoton ja muiden kehitystoimenpiteiden tavoitteena oli parantaa konsernissa tehtävien riskiarviointien ja riskien raportoinnin yhteismitallisuutta sekä tehostaa riskien käsittelyä. Tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä koulutettiin riskienhallinnan toimintatapoja ja menetelmiä riskienhallinnan avainhenkilöille. Vuonna 2014 riskienhallinnan kehittämisen painopiste on tehostaa tunnistettujen riskien varautumis- ja toipumistoimenpiteiden seurantaa.