Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Raportointi

  TVO:n yhteiskuntavastuutyön tavoitteena on tukea suomalaisten hyvinvointia tuottamalla ilmastoystävällistä ja kohtuuhintaista sähköä turvallisesti ja luotettavasti. TVO on tuottanut sähköä Olkiluodossa yli 35 vuotta. TVO on raportoinut vastuullisesta toiminnastaan ympäristöasioissa vuodesta 1996 ja yhteiskuntavastuuasioissa vuodesta 2001.

  Vuoden 2013 raportti on yhtiön kolmastoista yhteiskuntavastuuraportti ja se julkaistaan vain internetissä. Raportissa kerrotaan TVO:n keskeisistä menestystekijöistä ja siitä, miten yhteiskuntavastuu sisältyy TVO:n jokapäiväiseen vastuulliseen toimintaan.

  Raportin sisältö on suunniteltu TVO:n sidosryhmiä kiinnostavien ja TVO:laisten tärkeinä pitämien vastuullisuusteemojen ja -aiheiden mukaisesti. Tätä kuvaa vuonna 2013 ajankohtainen TVO:n vastuullisuuden olennaisuusmatriisi.

  Yhteiskuntavastuuraportin sisältö on jaettu viiden eri teeman alle. Teemat ovat: vastuullinen johtaminen, turvallisuus, uraani kalliosta kallioon, ympäristö ja TVO yhteiskunnassa. Teemoissa haluamme tuoda esille sidosryhmiämme kiinnostavia aiheita sekä raportoida Olkiluodossa vuoden 2013 aikana tehdystä määrätietoisesta vastuutyöstä. Lisää tietoa vastuullisuudesta sekä TVO:n toiminnasta vuonna 2013 löytyy yhtiön muista vuosiraporteista tältä internetsivustolta.

  TVO julkaisee yhteiskuntavastuuraportin suomeksi ja englanniksi. Riippumaton ja puolueeton akkreditoitu todentaja DNV Certification OY/AB on varmentanut ja todentanut yhteiskuntavastuuraportin GRI:n G 3.1 -ohjeiston vaatimusten mukaisesti. Varmennuslausunto on luettavissa kohdasta Varmennuslausunto. Taloudelliset raportit on tarkastanut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja ympäristöraportin DNV Certification OY/AB.

  Vuoden 2014 raportoitavat asiat päivitetään sivustolle keväällä 2015.