Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

    Raportoinnin sisältö

    Yhteiskuntavastuu 2013 -raportissa kerrotaan TVO:n vastuullisesta johtamisesta ja siitä, miten yhteiskuntavastuu sisältyy TVO:n jokapäiväiseen vastuulliseen toimintaan. Vuoden 2013 raportti on yhtiön kolmastoista yhteiskuntavastuuraportti ja se julkaistaan vain internetissä.

    Yhteiskuntavastuu 2013 -raportin raportoinnin sisällössä käsitellään raportoinnin laajuutta ja periaatteita, olennaisuuden määrittelyä, GRI-vertailua, yhteiskuntavastuun mittareita sekä esitellään sanasto, varmennuslausunto ja yhteiskuntavastuun yhteyshenkilöt.