× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  TUOTANTO  /  Laitosyksiköt  /  OL3  /  Rakenne ja tekniset tiedot

RAKENNE JA TEKNISET TIEDOT

OL3 voidaan jakaa kolmeen rakennuskokonaisuuteen: reaktorirakennukseen, turbiinirakennukseen sekä tuki- ja apurakennuksiin.

Korkein ja keskeisin rakennus on reaktorirakennus, joka muodostuu teräsbetonisesta, kaksikuorisesta suojarakennuksesta. Rakennus sisältää primääripiirin, sydänsulan leviämisalueen ja hätäjäähdytysaltaan. Rakennuksen yläosassa ovat polttoaineen vaihtoon tarvittava polttoaineen siirtokone sekä hallinosturi raskaiden komponenttien nostoa varten.

Turbiinirakennuksessa sijaitsevat muun muassa korkea- ja matalapaineturbiinit, generaattori, magnetointikone ja lauhduttimet. Korkeapaineturbiineja on yksi ja matalapaineturbiineja kolme.

Tuki- ja apurakennuksiin lukeutuvat muun muassa jätteenkäsittelyrakennus ja reaktorilaitoksen apurakennus.

ol3_lintuperspektiivi_FIN_400px.jpgA Reaktorirakennus
B Turvallisuusjärjestelmärakennus 1
C Turvallisuusjärjestelmärakennus 2
D Turvallisuusjärjestelmärakennus 3

E Turvallisuusjärjestelmärakennus 4
F Polttoainerakennus
G Reaktorirakennuksen apurakennus
H Jätteenkäsittelyrakennus
I Dieselrakennus
J Sisäänkulkurakennus
K Toimistorakennus
L Turbiinirakennus
M Kytkinlaitos
N Merivesipumppaamo
O Varmennetun merivesijärjestelmän pumppaamo
P Suponestojärjestelmän pumput
Q Apuhöyrykattilarakennus


Tekniset tiedot

Sähköteho, netto
n. 1 600 MW
Reaktorin lämpöteho
4 300 MW
Kokonaishyötysuhde
noin 37 %
Reaktorin toimintapaine
155 bar
Polttoainenippuja
241 kpl
Polttoaine
uraanidioksidi UO2
Polttoaineen kulutus
noin 32 t vuodessa
Uraanin määrä reaktorissa
noin 128 tU
Tuotehöyryn lämpötila
290 °C
Vuotuinen sähköntuotanto
noin 13 TWh
Säätöelementtien määrä
89 kpl
Merivesivirtaus
57 m3/s
Turbiinin kierrosluku
1 500 rpm
Turbiinien lukumäärä
1 KP + 3 MP