Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Rahoitus

  TVO:n rahoitustilanne on kehittynyt suunnitelmien mukaisesti yhtiön hyödyntäessä monipuolisesti eri rahoituslähteitä. Pääomamarkkinoiden hyödyntäminen on lisääntynyt edelleen. Kaikki pääomamarkkinarahoituksen kannalta tärkeät TVO:n luottoluokittajat arvioivat TVO:n tulevaisuuden näkymät vakaiksi.

  Rahoituksella varmistetaan TVO:n maksuvalmius kaikissa olosuhteissa. TVO:n perusperiaatteena on hakea investointien rahoituksesta noin kolme neljäsosaa rahoitusmarkkinoilta ja noin neljännes omistajilta. TVO:lla pyritään pitkäaikaisiin rahoitusjärjestelyihin, ja rahoitus järjestetään yhtiölle, ei erillisille hankkeille.

  TVO tekee suuria investointeja ja niiden rahoitusjärjestelyt edellyttävät vahvaa luottamusta. Suurten projektien, OL3:n ja OL4:n, ollessa käynnissä sijoittajien luottamus on tärkeää. OL1:n ja OL2:n sähköntuotanto on sijoittajien näkökulmasta hyvin arvokasta, sillä laitosyksiköt ovat tuottaneet sähköä yli 35 vuotta suurilla käyttökertoimilla ja alkuperäiset investoinnit on jo kuoletettu.

  TVO:n omistajien sitoutuminen ja luottamus TVO:n toimintaan on vahvaa. Sitä kuvastaa muun muassa osakaslainasitoumuksen hyväksyminen vuonna 2013. TVO:n hallitus päätti helmikuussa 2013 ehdottaa yhtiön B-osakesarjan osakkaille uuden 300 miljoonan euron suuruisen osakaslainasitoumuksen tekemistä, jotta TVO voisi paremmin varautua OL3-projektin mahdollisiin lisäviiveisiin ja -kustannuksiin projektin loppuunsaattamisessa. Saman vuoden kesäkuussa kaikki yhtiön B-osakesarjan osakkaat allekirjoittivat osakaslainasopimuksen hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti.

  Lisätietoa sijoittajasivustolta

  tvo_investoinnit.pngtvo_omavaraisuusaste.png