kesätöistä töihin

Päivi Tuulensuu (28)
Paivi_DSCN1416-22.jpgPolttoaineinsinööri, Teollisuuden Voima Oyj

Koulutukseltani olen energiatekniikan diplomi-insinööri ja olen erikoistunut ydinvoimatekniikkaan. Olen opiskellut Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla ja jo heti ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen tulin kesätöihin TVO:lle Olkiluotoon OL3-projektiin. Tämän jälkeen olen ollut kesät erilaisissa alani tehtävissä Olkiluodossa. Keväällä 2011 tulin töihin vuosihuoltoihin, joiden jälkeen tein diplomityöni TVO:lle. Valmistuttuani tammikuussa 2012 aloitin työt polttoaineinsinöörinä.

Työviikkoni vaihtelet hyvin paljon, mikä tekeekin työstäni mielenkiintoista. Jokaiseen viikkoon mahtuu silti paljon yhteistyötä viranomaisen, polttoainetoimittajien ja muiden alihankkijoiden kanssa joko Olkiluodosta käsin tai sitten työmatkojen muodossa. Käyn viikoittain ellei päivittäin laitoksella seuraamassa ja valvomassa töiden etenemistä. Lisäksi jokaiseen viikkoon mahtuu erilaisia kokouksia, itsenäistä työskentelyä muistioiden, työpapereiden ja ohjeiden laatimisen parissa sekä tiivistä pari- ja ryhmätyöskentelyä mahtavien työkavereiden kanssa.

Työtehtäväni ovat hyvin monimuotoiset ja niissä riittää erilaisia haasteita, mikä pitää mielenkiinnon yllä. Työni edellyttää peruslaitostuntemusta ja teknistä osaamista, nopeaa päätöksentekokykyä, oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta sekä ryhmätyöskentelytaitoja. Onnistumisen tunteen töissä saa aikaan uuden oppiminen, haasteiden ratkaiseminen sekä tietenkin positiivinen palaute.
Teen töitä hyvin erilaisten ihmisten kanssa ja vastapeluri voikin olla mitä vain asentajasta asianajajaan. Sujuvalla yhteistyöllä saamme asiat hoidettua ja parhaimmassa tapauksessa vieläpä kehitettyä ja tehostettua toimintaa. Yhdessä tekemällä laajentuu oma osaaminen ja haasteisiin voi löytyä uusia ratkaisuja. Samalla työssä säilyy hyvä tasapaino yhdessä tekemisen ja itsenäisen työskentelyn välillä. Hyvällä tuurilla samalla syntyy työajan ulkopuolelle ulottuvia ystävyyssuhteita ja verkosta, josta voi olla apua tulevaisuudessa niin uralla kuin vapaa-ajalla!