× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  Sijoittajat  /  Keskeisiä tietoja ja tunnuslukuja

KESKEISIÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA

Konsernin keskeisiä tietoja ja tunnuslukuja

TVO-KONSERNI (IFRS) (MEUR)201820172016

2015

2014

Liikevaihto

350321343

276

327

Tilikauden voitto/tappio

-18-9-11

5

-1

Tutkimustoiminnan menot

161614

17

18

Investoinnit

181299265

345

339

Oma pääoma

1 745
1 667
1 589

1 612

1 575

Oman pääoman ehtoiset osakaslainat
(sisältyvät edelliseen) 2) 4)
679579479

479

439

Pitkä- ja lyhytaikaiset korolliset velat
(ilman lainaa VYR:ltä) 1)
4 141
3 923
4 179

3 654

3 428

Laina VYR:ltä

6666561 027

1 009

983

Ydinjätehuoltoon liittyvä varaus

952953955

971

930

Taseen loppusumma

7 6627 354
7 952

7 464

7 054

Omavaraisuusaste (%) 3)

28,929.026,6

29,4

30,6

Henkilöstö keskimäärin

872801765

794

863


1)
 Valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR)
2) Huonompi etuoikeus kuin muilla lainoilla

3) Omavaraisuusaste-% = 100 x
oma pääoma + osakaslainat                                        
taseen loppusumma - ydinjätehuoltoon liittyvä
varaus - laina Valtion ydinjätehuoltorahastolta

4) Osakaslainojen ehtoja on muutettu tilikaudella 2012 siten, että ne luetaan IFRS-standardien
   mukaiseen omaan pääomaan.

KONSERNIN OIKAISTU TULOS (MEUR)201820172016

2015

2014

Tilikauden voitto/tappio (IFRS)

-18-9-11

5

-1

Ydinjätehuoltovastuun vaikutus 1) (voitto -/tappio +)

221817

3

6

Muut IFRS-oikaisut

-1-1-1

-1

0

Osuus yhteisyritysten tuloksesta
-1-1-200

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja

273

7

5

Oikaistu tilikauden voitto/tappio

273

7

5


1)
Sisältää IFRS-säännösten mukaisen ydinjätehuoltovastuun tulosvaikutukset.

 

201820172016

2015

2014

TVO:n osuus Valtion ydinjätehuolto-
rahastosta (VYR) (MEUR)

1 480,0
1 436,6
1 379,7

1 357,8

1 324,2

TVO:n rahastotavoite Valtion ydinjätehuolto-
rahastossa (MEUR)

1 505,8
1 470,8
1 428,4

1 369,4

1 345,4

TVO:n Valtion ydinjätehuoltorahasto-osuuden
tasearvo (pitkäaikaiset varat) (MEUR)
952,0953,1954,6

971,2

930,3


Lain mukainen rahastotavoite Valtion ydinjätehultorahastossa ja osuus rahastosta ovat erisuuruiset kunkin vuoden lopussa sen vuoksi, että vuotuinen lainmukainen rahastotavoite täydennetään maksamalla ydinjätehuoltomaksu vasta seuraavan tilikauden ensimmäisen neljänneksen aikana.


Teollisuuden Voima Oyj:n keskeisiä tietoja ja tunnuslukuja

Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolakia (FAS) noudattaen.

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ (FAS) (MEUR)20182017201620152014
Liikevaihto346316340273325
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja16375
Polttoainekulut7257695966
Ydinjätehuoltokulut5864733851
Pääomakulut
(poistot sekä rahoitustuotot ja -kulut)
53515211159
Investoinnit177298262344339
Oma pääoma
857863858858858
Tilinpäätössiirtojen kertymä
187185183180173
Pitkä- ja lyhytaikaiset korolliset velat
(ilman lainaa VYR:ltä ja osakaslainoja) 1) 2)
4 070
3 833
4 043
3 5093 288
Osakaslainat 2)679579479479439
Laina VYR:ltä6666561 027
1 009
983
Taseen loppusumma
6 6196 2726 793
6 2525 879
Omavaraisuusaste (%) 3)29,029,026,428,930,0
Henkilöstö keskimäärin871800764791858


1)
Valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR)
2) Huonompi etuoikeus kuin muilla lainoilla

3) Omavaraisuusaste-% = 100 x
oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä + osakaslainat
taseen loppusumma - laina Valtion ydinjätehuoltorahastolta

4) Kertynyt poistoero on oikaistu vuonna 2017 vastaamaan verotuksen kertynyttä poistoeroa. Oikaisun vaikutus erien tilinpäätössiirtojen kertymä ja edellisten tilikausien voitto/tappio välillä on
5 100 tuhatta euroa.

SÄHKÖN TOIMITUS OSAKKAILLE (GWh)201820172016

2015

2014

Olkiluoto 1

6 742
7 144
7 035

7 387

7 254

Olkiluoto 2

7 321
6 241
7 288

6 851

7 486

Olkiluoto yhteensä 1)

14 063
13 385
14 323

14 238

14 740

Meri-Pori

660131563

167

400

Yhteensä

14 723
13 516
14 886

14 405

15 140

 
1) Sisältää tuulivoimasähköä 0,0 (0,6 vuonna 2017) GWh ja kaasuturbiinisähköä 0,0 (0,1) GWh.

KÄYTTÖKERTOIMET (%)201820172016

2015

2014

Olkiluoto 187,893,191,4

96,2

94,5

Olkiluoto 294,381,394,6

89,2

97,4

Käyttökerroin yhteensä91,187,293,0

92,7

96,0

TVO:N SÄHKÖNTOIMITUKSEN OSUUS SUOMEN
SÄHKÖN KÄYTÖSTÄ (%)

16,915,817,5

17,5

18,2