× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  Sijoittajat  /  Keskeisiä tietoja ja tunnuslukuja

KESKEISIÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA

Konsernin keskeisiä tietoja ja tunnuslukuja

TVO-KONSERNI (IFRS) (MEUR)20172016

2015

2014

2013

Liikevaihto

321343

276

327

366

Tilikauden voitto/tappio

-9-11

5

-1

31

Tutkimustoiminnan menot

1614

17

18

21

Investoinnit

299265

345

339

335

Oma pääoma

1 667
1 589

1 612

1 575

1 462

Oman pääoman ehtoiset osakaslainat
(sisältyvät edelliseen) 2) 4)
579479

479

439

339

Pitkä- ja lyhytaikaiset korolliset velat
(ilman lainaa VYR:ltä) 1)
3 923
4 179

3 654

3 428

3 221

Laina VYR:ltä

6561 027

1 009

983

932

Ydinjätehuoltoon liittyvä varaus

953955

971

930

898

Taseen loppusumma

7 374
7 952

7 464

7 054

6 700

Omavaraisuusaste (%) 3)

28,926,6

29,4

30,6

30,0

Henkilöstö keskimäärin

801765

794

863

894


1)
 Valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR)
2) Huonompi etuoikeus kuin muilla lainoilla

3) Omavaraisuusaste-% = 100 x
oma pääoma + osakaslainat                                        
taseen loppusumma - ydinjätehuoltoon liittyvä
varaus - laina Valtion ydinjätehuoltorahastolta

4) Osakaslainojen ehtoja on muutettu tilikaudella 2012 siten, että ne luetaan IFRS-standardien
   mukaiseen omaan pääomaan.

KONSERNIN OIKAISTU TULOS (MEUR)20172016

2015

2014

2013

Tilikauden voitto/tappio (IFRS)

-9-11

5

-1

31

Ydinjätehuoltovastuun vaikutus 1) (voitto -/tappio +)

1817

3

6

-29

Rahoitusinstrumenttien vaikutus 2) (voitto -/tappio +)

00

0

0

-1

Muut IFRS-oikaisut

-1-1

-1

0

0

Osuus yhteisyritysten tuloksesta
-1-2000

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja

73

7

5

1

Oikaistu tilikauden voitto/tappio

73

7

5

1


1)
Sisältää IFRS-säännösten mukaisen ydinjätehuoltovastuun tulosvaikutukset.
2) Sisältää ne tulevaisuuden kassavirtoja suojaavat rahoitusinstrumentit, joihin ei voida soveltaa
   IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa.

 

20172016

2015

2014

2013

TVO:n osuus Valtion ydinjätehuolto-
rahastosta (VYR) (MEUR)

1 436,6
1 379,7

1 357,8

1 324,2

1 253,3

TVO:n rahastotavoite Valtion ydinjätehuolto-
rahastossa (MEUR)

1 470,8
1 428,4

1 369,4

1 345,4

1 310,4

TVO:n Valtion ydinjätehuoltorahasto-osuuden
tasearvo (pitkäaikaiset varat) (MEUR)
953,1954,6

971,2

930,3

897,9


Lain mukainen rahastotavoite Valtion ydinjätehultorahastossa ja osuus rahastosta ovat erisuuruiset kunkin vuoden lopussa sen vuoksi, että vuotuinen lainmukainen rahastotavoite täydennetään maksamalla ydinjätehuoltomaksu vasta seuraavan tilikauden ensimmäisen neljänneksen aikana.


Teollisuuden Voima Oyj:n keskeisiä tietoja ja tunnuslukuja

Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolakia (FAS) noudattaen.

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ (FAS) (MEUR)20172016201520142013
Liikevaihto316340273325363
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja63751
Polttoainekulut5769596673
Ydinjätehuoltokulut6473385189
Pääomakulut
(poistot sekä rahoitustuotot ja -kulut)
51521115961
Investoinnit298262344339303
Oma pääoma
863858858858858
Tilinpäätössiirtojen kertymä
185183180173167
Pitkä- ja lyhytaikaiset korolliset velat
(ilman lainaa VYR:ltä ja osakaslainoja) 1) 2)
3 833
4 043
3 5093 2883 088
Osakaslainat 2)579479479439339
Laina VYR:ltä6561 027
1 009
983932
Taseen loppusumma
6 2926 793
6 2525 8795 572
Omavaraisuusaste (%) 3)28,926,428,930,029,4
Henkilöstö keskimäärin800764791858890


1)
Valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR)
2) Huonompi etuoikeus kuin muilla lainoilla

3) Omavaraisuusaste-% = 100 x
oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä + osakaslainat
taseen loppusumma - laina Valtion ydinjätehuoltorahastolta

4) Kertynyt poistoero on oikaistu vuonna 2017 vastaamaan verotuksen kertynyttä poistoeroa. Oikaisun vaikutus erien tilinpäätössiirtojen kertymä ja edellisten tilikausien voitto/tappio välillä on
5 100 tuhatta euroa.

SÄHKÖN TOIMITUS OSAKKAILLE (GWh)20172016

2015

2014

2013

Olkiluoto 1

7 144
7 035

7 387

7 254

7 458

Olkiluoto 2

6 241
7 288

6 851

7 486

7 148

Olkiluoto yhteensä 1)

13 385
14 323

14 238

14 740

14 606

Meri-Pori

131563

167

400

725

Yhteensä

13 516
14 886

14 405

15 140

15 331

 
1) Sisältää tuulivoimasähköä 0,6 (1,3 vuonna 2016) GWh ja kaasuturbiinisähköä 0,1 (0,4) GWh.

KÄYTTÖKERTOIMET (%)20172016

2015

2014

2013

Olkiluoto 193,191,4

96,2

94,5

97,1

Olkiluoto 281,394,6

89,2

97,4

93,1

Käyttökerroin yhteensä87,293,0

92,7

96,0

95,1TVO:N SÄHKÖNTOIMITUKSEN OSUUS SUOMEN
SÄHKÖN KÄYTÖSTÄ (%)

15,817,5

17,5

18,2

18,2