KESKEISIÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA

Konsernin keskeisiä tietoja ja tunnuslukuja

TVO-KONSERNI (IFRS) (MEUR)2016

2015

2014

2013

2012

Liikevaihto

343

276

327

366

352

Tilikauden voitto/tappio

-11

5

-1

31

-2

Tutkimustoiminnan menot

14

17

18

21

24

Investoinnit

265

345

339

335

337

Oma pääoma

1 589

1 612

1 575

1 462

1 310

Oman pääoman ehtoiset osakaslainat
(sisältyvät edelliseen) 2) 4)
479

479

439

339

229

Pitkä- ja lyhytaikaiset korolliset velat
(ilman lainaa VYR:ltä) 1)
4 179

3 654

3 428

3 221

3 166

Laina VYR:ltä

1 027

1 009

983

932

882

Ydinjätehuoltoon liittyvä varaus

955

971

930

898

858

Taseen loppusumma

7 952

7 464

7 054

6 700

6 397

Omavaraisuusaste (%) 3)

26,6

29,4

30,6

30,0

28,1

Henkilöstö keskimäärin

765

794

863

894

884


1)
 Valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR)
2) Huonompi etuoikeus kuin muilla lainoilla

3) Omavaraisuusaste-% = 100 x
oma pääoma + osakaslainat                                        
taseen loppusumma - ydinjätehuoltoon liittyvä
varaus - laina Valtion ydinjätehuoltorahastolta

4) Osakaslainojen ehtoja on muutettu tilikaudella 2012 siten, että ne luetaan IFRS-standardien
   mukaiseen omaan pääomaan.

KONSERNIN OIKAISTU TULOS (MEUR)2016

2015

2014

2013

2012

Tilikauden voitto/tappio (IFRS)

-11

5

-1

31

   -2

Ydinjätehuoltovastuun vaikutus 1) (voitto -/tappio +)

17

3

6

-29

4

Rahoitusinstrumenttien vaikutus 2) (voitto -/tappio +)

0

0

0

-1

    -1

Muut IFRS-oikaisut

-1

-1

0

0

0

Osuus yhteisyritysten tuloksesta
-20000

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja

3

7

5

1

   1

Oikaistu tilikauden voitto/tappio

3

7

5

1

   1


1)
Sisältää IFRS-säännösten mukaisen ydinjätehuoltovastuun tulosvaikutukset.
2) Sisältää ne tulevaisuuden kassavirtoja suojaavat rahoitusinstrumentit, joihin ei voida soveltaa
   IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa.

 

2016

2015

2014

2013

2012

TVO:n osuus Valtion ydinjätehuolto-
rahastosta (VYR) (MEUR)

1 379,7

1 357,8

1 324,2

1 253,3

1 198,9

TVO:n rahastotavoite Valtion ydinjätehuolto-
rahastossa (MEUR)

1 428,4

1 369,4

1 345,4

1 310,4

1 242,3

TVO:n Valtion ydinjätehuoltorahasto-osuuden
tasearvo (pitkäaikaiset varat) (MEUR)
954,6

971,2

930,3

897,9

857,6


Lain mukainen rahastotavoite Valtion ydinjätehultorahastossa ja osuus rahastosta ovat erisuuruiset kunkin vuoden lopussa sen vuoksi, että vuotuinen lainmukainen rahastotavoite täydennetään maksamalla ydinjätehuoltomaksu vasta seuraavan tilikauden ensimmäisen neljänneksen aikana.


Teollisuuden Voima Oyj:n keskeisiä tietoja ja tunnuslukuja

Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolakia (FAS) noudattaen.

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ (FAS) (MEUR)20162015201420132012
Liikevaihto340273325363347
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja37511
Polttoainekulut6959667362
Ydinjätehuoltokulut7338518977
Pääomakulut
(poistot sekä rahoitustuotot ja -kulut)
52111596165
Investoinnit262344339303337
Oma pääoma
858858858858858
Tilinpäätössiirtojen kertymä
183180173167166
Pitkä- ja lyhytaikaiset korolliset velat
(ilman lainaa VYR:ltä ja osakaslainoja) 1) 2)
4 043
3 5093 2883 0882 968
Osakaslainat 2)479479439339229
Laina VYR:ltä1 027
1 009
983932882
Taseen loppusumma
6 793
6 2525 8795 5725 283
Omavaraisuusaste (%) 3)26,428,930,029,428,5
Henkilöstö keskimäärin764791858890879


1)
Valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR)
2) Huonompi etuoikeus kuin muilla lainoilla

3) Omavaraisuusaste-% = 100 x
oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä + osakaslainat
taseen loppusumma - laina Valtion ydinjätehuoltorahastolta

SÄHKÖN TOIMITUS OSAKKAILLE (GWh)2016

2015

2014

2013

2012

Olkiluoto 1

7 035

7 387

7 254

7 458

  6 935

Olkiluoto 2

7 288

6 851

7 486

7 148

7 441

Olkiluoto yhteensä 1)

14 323

14 238

14 740

14 606

14 376

Meri-Pori

563

167

400

725

  477

Yhteensä

14 886

14 405

15 140

15 331

14 853

 
1) Sisältää tuulivoimasähköä 1,4 (0,7 vuonna 2014) GWh ja kaasuturbiinisähköä 0,3 (0,3) GWh.

KÄYTTÖKERTOIMET (%)2016

2015

2014

2013

2012

Olkiluoto 191,4

96,2

94,5

97,1

90,4

Olkiluoto 294,6

89,2

97,4

93,1

96,9

Käyttökerroin yhteensä93,0

92,7

96,0

95,1

93,7


TVO:N SÄHKÖNTOIMITUKSEN OSUUS SUOMEN
SÄHKÖN KÄYTÖSTÄ (%)

17,5

17,5

18,2

18,2

17,4