JOUKKOVELKAKIRJALAINAT

31.12.2017

Teollisuuden Voima Oyj:n 4 000 miljoonan euron EMTN-ohjelma

Koron peruste Valuutta Summa
Kuponki-
korko-%
Eräpäivä ISIN-koodi

Kiinteä

SEK

600 000 000

5,30

30.10.2019

XS0461420712

Kiinteä

EUR

23 000 000

4,08

1.12.2022

XS0558055983

Kiinteä

EUR

500 000 000

4,625

 4.2.2019

XS0740810881

Kiinteä

EUR

30 000 000

3,88

 9.5.2022

XS0779279644

Vaihtuva

EUR

100 000 000

Vaihtuva

12.9.2022

XS0827563536

Kiinteä

EUR

20 000 000

3,875

8.11.2032

XS0850228577

Kiinteä

EUR

75 000 000

3,60

14.12.2027

XS0862347852

Kiinteä

EUR

23 000 000

3,50

3.5.2030

XS0926478628

Kiinteä

SEK

875 000 000

3,875

13.9.2018

XS0971424089

Vaihtuva

SEK

1 125 000 000

Vaihtuva

13.9.2018

XS0971424329

Kiinteä

EUR

45 000 000

3,9

31.3.2032

XS1050663258

Kiinteä

EUR

500 000 000

2,50

17.3.2021

XS1043513529

Kiinteä

EUR

20 000 000

2,80

8.5.2024

XS1065182203

Kiinteä

SEK

550 000 000

2,84

19.5.2020

XS1068422309

Vaihtuva

SEK

650 000 000

Vaihtuva

17.3.2020

XS1109643236

Kiinteä

EUR

500 000 000

2,125

4.2.2025

XS1183235644

KiinteäEUR500 000 000
2,62513.1.2023XS1514470316