× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  Media  /  Usein kysytyt kysymykset  /  Polttoaine

POLTTOAINE

Miten polttoaine muuttuu käytön aikana? 
Uraanin isotooppi U-235 muuttuu reaktorissa fissio- eli halkeamistuotteiksi. Niiden takia käytetty polttoaine säteilee voimakkaasti. Lisäksi polttoaineeseen muodostuu uraania raskaampia aineita, mm. plutoniumia. Muuten polttoainenippu pysyy mitoiltaan samanlaisena ja painaa käytännössä yhtä paljon kuin reaktoriin laitettaessa. Tuoreet niput ovat kiiltäviä, mutta käytetyt ovat neljän vuoden käytön aikana pintaan muodostuneen oksidikerroksen vuoksi tummia. 

Onko polttoaine radioaktiivista?
Tuore polttoaine on vain heikosti radioaktiivista. Tuore polttoaine tulee voimalaitokselle tavallisena rekkakuljetuksena. 

Mistä polttoaine Olkiluotoon tulee?
Uraani on pääasiassa kotoisin Kanadasta, Kazakstanista ja Australiasta. Polttoainenipuiksi se valmistetaan Saksassa, Ruotsissa ja Espanjassa. 

Paljonko polttoainenippu painaa (OL1/OL2 ja OL3)?
Käyvien laitosten (OL1 ja OL2) polttoainenipun paino on noin 280–290 kg ja OL3:n polttoainenipun paino noin 780 kg. Tähän painoon sisältyy uraanitablettien lisäksi kaikki polttoainenipun rakenteet. Uraania käyvien laitosten nipuissa on noin 170–180 kg/nippu ja OL3:n nipuissa noin 530 kg/nippu.

Kuinka monta polttoainetablettia on yhdessä sauvassa?
Olkiluoto 1:n ja Olkiluoto 2:n jokaisessa polttoainesauvassa on noin 400 polttoainetablettia. Olkiluoto 3:lla polttoainetablettien määrä polttoainesauvassa on noin 300. 

Mihin TVO:n käytetty polttoaine loppusijoitetaan?
Olkiluodon käytetty polttoaine loppusijoitetaan Olkiluotoon rakennettavaan loppusijoitustilaan, jota rakentaa omistajiensa TVO:n ja Fortumin puolesta Posiva Oy. Loppusijoitus perustuu moninkertaisten vapautumisesteiden käyttämiseen, joilla varmistetaan, että ydinjätettä ei pääse elolliseen luontoon tai ihmisten lähettyville. Vapautumisesteitä ovat polttoaineen olomuoto, loppusijoituskapseli, bentoniittipuskuri, tunneleiden täyte sekä ympäröivä kallio. Lue lisää Posivan sivuilta

Kuinka kauan kestää, että käytetty ydinpolttoaine on muuttunut vaarattomaksi?
Rikas luonnonuraaniesiintymäkin on säteilyltään vaarallinen. Käytetty polttoaine alkaa muistuttaa rikasta uraaniesiintymää muutaman sadan tuhannen vuoden päästä. Läpitunkeva gammasäteily häviää käytetystä polttoaineesta muutamassa sadassa vuodessa. Käytettävä moniesteperiaate on suunniteltu siten, ettei käytetty polttoaine aiheuta turvallisuusriskiä tuleville sukupolville. Loppusijoitustila suljetaan niin, että ympäröivä yhteiskunta voi elää sen yläpuolella normaalia elämää. Lue lisää Posivan sivuilta.


Mitkä ovat seuraukset, jos loppusijoitusalueella tapahtuu maanjäristys?
Todennäköisesti ei minkäänlaiset. Loppusijoitus tehdään ehjän kalliolohkon sisään, ja maankuoren liikkumisen aiheuttamat jännitteet purkautuvat olemassa olevia lohkorajoja pitkin itse lohkon pysyessä ehjänä. Olkiluodon kallioperä on vakaata, noin 1800 miljoonaa vuotta vanhaa. 

Kuinka pitkäksi aikaa uraanivarat riittävät ja kuinka polttoaineen hinta käyttäytyy tulevaisuudessa?
Uraani on varsin yleinen alkuaine, jota on esimerkiksi kallioperän graniitissa kaikkialla. Tunnetut, kohtuullisin kustannuksin louhittavat uraanivarat riittävät nykyisin käytössä olevien reaktorien tarpeisiin yli 80 vuodeksi. Uraania saadaan lisäksi huomattavia määriä esimerkiksi kuparin ja kullan louhinnan sivutuotteena. Merivesi muodostaa valtavan, toistaiseksi kokonaan hyödyntämättömän potentiaalisen uraanireservin. Myös fosfaateissa on erittäin suuri uraanivaranto. Toriumin hyödyntäminen polttoaineena sekä nopeiden reaktorien kehittäminen käyttöön ovat nekin realistisia vaihtoehtoja.

Tiedossa olevat uraanivarat riittävät useiksi sadoiksi vuosiksi. Vuosina 1953 - 2003 on maailman kaikissa reaktoreissa käytetty 1,5 miljoonaa tonnia uraania. Tunnetut ja arvioidut uraanivarat ovat tällä hetkellä noin 15 miljoonaa uraanitonnia.
Uraanin osuus ydinsähkön tuotantokustannuksista on alle 10 prosenttia, joten uraanin hinnan muutoksilla on vähäinen vaikutus ydinsähkön hintaa. Uraanin riittävyys ei tule olemaan ongelma ydinvoimatuotannossa.
 

Voiko polttoainetta kierrättää?
Voi. Siitä voidaan erottaa käyttökelpoiset osat uudelleenkäyttöä varten. Jälleenkäsittelyllä korkea-aktiivisen jätteen määrää voidaan pienentää, mutta sen aktiivisuuteen ei nykyisin käytössä olevilla menetelmillä voida vaikuttaa. Suomessa polttoainetta ei jälleenkäsitellä. 

Jos käytettyä polttoainetta voidaan jälleenkäsitellä, miksi TVO ei tee niin vaan ostaa uutta?
Ydinenergialain mukaan käytettyä polttoainetta ei saa viedä ulkomaille eikä Suomessa ole jälleenkäsittelylaitosta. Lisäksi jälleenkäsittely ei olisi nykyisin vallitsevalla hintatasolla Suomen ydinvoimaloille taloudellinen vaihtoehto. Käytettyä polttoainetta kertyy Suomessa niin vähän, ettei sen jälleenkäsittely ole taloudellisesti kannattavaa.

Käyttääkö TVO MOX-polttoainetta, joka sisältää plutoniumia?
Ei. Olkiluodossa käytettävä polttoaine on uraanioksidia.