Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  25 Hiilidioksidipäästöoikeudet

  Pääsääntöisesti TVO:lla on 31.12. hallussaan vähintään vuotuisia hiilidioksidipäästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia. Jos toteutuneet päästöt ylittävät yhtiön hallussa olevat päästöoikeudet, yhtiö on tehnyt ylimeneviä tonneja vastaavan kulukirjauksen tilinpäätöshetken markkinahinnalla.   

  2013

  t CO2

   

  1 000 €

  2012

  t CO2

   

  1 000 €

  Vastikkeetta saadut päästöoikeudet0296 281
  Tuotantolaitosten yhteenlasketut vuotuiset päästömäärät592 448400 221
  Hallinnassa olevat päästöoikeudet597 125402 310
  Ulkopuoliset päästöoikeusmyynnit 1)0075 000525
  Ulkopuoliset päästöoikeus- ja päästövähenemäostot 2)595 0002 687175 000933

   

  TVO:lla on vuosina 2000 - 2003 toteutuneen sähkön tuotannon perusteella laskettu oikeus Meri-Porin voimalaitokselle vastikkeetta myönnettyihin päästöoikeuksiin. TVO vastaa Meri-Porin laitososuudella tuottamansa sähkön päästöoikeuksista.   


  1) Päästöoikeusmyynnit sisältyvät liikevaihtoon.   
  2) Päästöoikeus- ja päästövähenemäostot sisältyvät kohtaan "Materiaalit ja palvelut" ja tilinpäätöshetkellä hallussa olevat ostetut oikeudet taseen aineettomiin oikeuksiin.