Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  24 Osakesarjat

  Osakepääoma ja osakesarjat

  Lukumäärä

  2013

  Lukumäärä

  2012

  1 000 €

  2013

  1 000 €

  2012

  A-sarja - OL1 ja OL2
  1.1.680 000 000680 000 000115 600115 600
  Muutos 0000

  31.12.

   

  680 000 000680 000 000115 600115 600
  B-sarja - OL3
  1.1.680 000 000680 000 000484 765484 765
  Muutos 0000

  31.12.

   

  680 000 000680 000 000484 765484 765
  C-sarja - Meri-Pori hiilivoimalaitoksen TVO-osuus
  1.1.34 283 73034 283 7305 8285 828
  Muutos 0000
  31.12.34 283 73034 283 7305 8285 828
  Yhteensä1 394 283 7301 394 283 730606 193606 193

   

  Yhtiöjärjestyksen mukaisesti TVO toimittaa sähköä osakkailleen omakustannusperiaatteella eli luovuttaa tuottamansa tai hankkimansa sähkön osakkailleen näiden kunkin osakesarjan omistuksen suhteessa ja kukin kyseisen osakesarjan osakas vastaa yhtiötä kohtaan yhtiöjärjestyksessä tarkemmin määritellyistä muuttuvista ja kiinteistä vuosikustannuksista. Yhtiö laatii vuosittain laskelman, jossa yhtiön tase jaetaan osakesarjoille. Yhtiökokoukselle esitettävästä laskelmasta käyvät ilmi eri osakesarjoille kuuluvat varat, velat ja oma pääoma.