Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  22 Vastuusitoumukset

  1 000 €20132012
  Leasingvuokravastuut
  Alle vuoden sisällä erääntyvät leasingvuokravastuut2 0392 378
  Myöhemmin erääntyvät leasingvuokravastuut61 26165 568
  Yhteensä63 30067 94
  6

   


  TVO:lla on oikeus lunastaa leasing-kohde 42,7 milj. eurolla vuonna 2025.


  Ydinjätehuoltovastuut
  Ydinjätehuollon vastuumäärä ydinenergialain mukaan 1)1 317 8001 242 300
  TVO:n vuoden 2014 (2013) rahastotavoite Valtion ydinjätehuoltorahastossa1 310 4001 242 300
  Ydinjätehuollon ennalta-arvaamattomien menojen vakuudet153 160147 610
  Valtion ydinjätehuoltorahastolle pantatut ydinjätehuoltolainasaamiset931 725881 726

   


  1) Perustuu yhtiön laatimaan jätehuoltokaavioon ja esitykseen vastuumääräksi, jonka TEM vahvistaa vuoden lopussa.

   

  Vireillä olevat oikeudenkäynnit ja riita-asiat

  Katso konsernitilinpäätöksen liitetieto 25 Vastuut ja muut sitoumukset.