Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  20 Lyhytaikainen vieras pääoma

  1 000 €20132012
  Velat yhteisyrityksiltä
  Ostovelat07
  Siirtovelat1063

  Yhteensä

   

  1070
  Velat muilta
  Saadut ennakot21 36423 382
  Ostovelat11 86810 843

  Yhteensä

   

  33 23234 225
  Korolliset velat
  Lainat rahoituslaitoksilta45 37690 485
  Korolliset velat154 715110 690

  Yhteensä

   

  200 091201 175
  Siirtovelat ja muut velat
  Valtion ydinjätehuoltorahasto57 38043 400
  Korkojaksotukset59 22566 192
  Henkilöstökulujaksotukset16 38015 809
  Hiilidioksidipäästöoikeuksiin liittyvät jaksotukset2 687933
  Muut siirtovelat ja muut velat19 31819 741

  Yhteensä

   

  154 990146 075
  Yhteensä388 323381 545